Bản tin Cải cách hành chính ngày 13/9/2023

14:40, Thứ Tư, 13-9-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

CHỦ TRƯƠNG CẢI CÁCH

1.        Sắp có hướng dẫn cụ thể các địa phương cần làm gì để chuyển đổi số

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG

2.        Chủ tịch Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh tồn tại trong giải quyết thủ tục hành chính ở Sở LĐ-TB&XH

3.        Đồng Nai: Đưa mini app lên Zalo, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện

4.        Thanh Hóa: Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa quản lý BHXH

5.        Hải quan Đà Nẵng giành vị trí "á quân" về ứng dụng công nghệ thông tin

6.        Nghệ An: Ra mắt mô hình “Bộ phận một cửa Cơ quan THAHS&HTTP, Phòng thăm gặp can, phạm nhân kiểu mẫu”

LĨNH VỰC CẢI CÁCH

7.        Siết chặt kỷ luật, trách nhiệm của cán bộ, công chức Kho bạc

8.        Doanh nghiệp e ngại “động vào đâu cũng sai”

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

9.        54 người bị xử lý do không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập

PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN

10.     Dịch vụ công trực tuyến cần thông suốt hơn miễn, giảm phí

 

 

CHỦ TRƯƠNG CẢI CÁCH

Sắp có hướng dẫn cụ thể các địa phương cần làm gì để chuyển đổi số

Trong tháng 9, Bộ TT&TT sẽ ban hành hướng dẫn triển khai chuyển đổi số. Với hướng dẫn này, lãnh đạo các tỉnh, sở TT&TT sẽ biết rõ những việc cần làm, cách làm ra sao và bao giờ xong.

Quan điểm coi việc hướng dẫn cụ thể những vấn đề chung cho toàn quốc, chung cho các tỉnh, các sở TT&TT là việc Bộ TT&TT phải làm vừa được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định tại hội nghị trực tuyến giao ban quản lý nhà nước quý III/2023, diễn ra ngày 11/9.

Theo người đứng đầu ngành TT&TT, các hành động chủ yếu xảy ra ở địa phương, công việc của ngành, của Bộ có tạo ra kết quả hay không cũng chủ yếu là ở địa phương. Do đó, Bộ cần phải có hướng dẫn cụ thể cho địa phương. “Nếu Bộ chỉ tuyên bố chủ trương, đường lối, không có những hướng dẫn cơ sở, sẽ không đi vào cuộc sống được”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Việc xây dựng và ban hành hướng dẫn sẽ được làm mẫu trước với lĩnh vực chuyển đổi số. Việc mới này đã được thực hiện từ trên xuống. Dự kiến, hướng dẫn này sẽ được công bố trong tháng 9. Khi đó, lãnh đạo các tỉnh, các sở TT&TT có thể triển khai các việc về chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số theo bản hướng dẫn, với khoảng 70% việc được đẩy về các cơ quan, đơn vị Bộ, các sở TT&TT sẽ chỉ thực hiện khoảng 30%.

Sau khi hướng dẫn triển khai chuyển đổi số được Bộ TT&TT ban hành, người đứng đầu các Cục, Vụ thuộc Bộ sẽ coi đây là mẫu để xây dựng các hướng dẫn cơ sở cho các lĩnh vực khác như viễn thông, báo chí, an toàn thông tin mạng...

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, theo Bộ TT&TT, cơ quan thường trực Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn xây dựng các Nghị quyết, chiến lược, kế hoạch đã hoàn thành, đã đến lúc cần tập trung vào những việc cụ thể, ứng dụng mạnh mẽ các công nghệ, nền tảng số để xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số.

Với quan điểm đó, giải pháp thành lập ở mỗi tỉnh 1 trung tâm chuyển đổi số đã được Lãnh đạo Bộ TT&TT đưa ra. Theo đó, các tỉnh, thành phố sẽ dành ra 1 không gian để giới thiệu những giải pháp chuyển đổi số xuất sắc của các doanh nghiệp công nghệ số. Đây cũng sẽ là nơi thể hiện các lời giải, cách làm, việc cần làm, tương tự như cẩm nang hướng dẫn chuyển đổi số sắp tới Bộ TT&TT ban hành.

Để các địa phương có mẫu làm theo, trong thời gian từ nay đến hết tháng 10, Bộ TT&TT, trực tiếp là Cục Chuyển đổi số quốc gia sẽ chọn 1 tỉnh để hình thành 1 trung tâm chuyển đổi số - địa điểm mà các sở, ngành, huyện xã, doanh nghiệp trên địa bàn muốn chuyển đổi số có thể đến tham quan, tìm hiểu.

Đánh giá về kết quả triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đại diện Cục Chuyển đổi số quốc gia, Bộ TT&TT cho biết, đến nay chương trình đã đi được nửa chặng đường, và bước đầu đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ, đóng góp tích cực vào sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các bộ, ngành đều đã quan tâm, đẩy mạnh công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế nhằm tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy chuyển đổi số. Theo số liệu tổng hợp từ các bộ, ngành giai đoạn 2021-2022, đã có trên 20 văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành để kiến tạo môi trường thể chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi số nói chung như: xác thực, định danh điện tử; khai thác sử dụng dữ liệu dân cư; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng và các chính sách về chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực như: giáo dục, việc làm, thư viện, di sản văn hóa, nông nghiệp,…

Thống kê cũng cho thấy, 63/63 tỉnh, thành phố đã ban hành Nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy về chuyển đổi số; 100% địa phương đã ban hành Chương trình, Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn đến năm 2025. Trong năm 2022, 100% các bộ, cơ quan ngang bộ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch thực hiện chuyển đổi số. (Vietnamnet.vn 12/9, Vân Anh) Về đầu trang

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh tồn tại trong giải quyết thủ tục hành chính ở Sở LĐ-TB&XH

UBND TP Hà Nội mới có ban hành Văn bản 2909/UBND-KSTTHC chỉ đạo về kết quả kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, xét kiến nghị, đề xuất của Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Thông báo số 31/TB-ĐKT ngày 24/8/2023 về kết luận kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND TP thống nhất với nội dung báo cáo và kiến nghị của Đoàn kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND TP giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương rà soát, rút kinh nghiệm đối với những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC tại Sở do Đoàn kiểm tra xác định, chỉ ra để kịp thời chấn chỉnh, xây dựng Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nói chung và việc giải quyết thủ tục hành chính nói riêng tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Khẩn trương chỉ đạo việc rà soát nội dung về thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết trong Phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả, Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tham mưu văn bản của UBND TP đề xuất, kiến nghị với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất việc thời gian giải quyết thủ tục hành chính giữa ngày và ngày làm việc tại các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo thống nhất, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND TP cũng giao Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai đầy đủ các nội dung Đề án Một cửa hiện đại các cấp theo quyết định, kế hoạch của UBND TP.

Xem xét trách nhiệm của cá nhân, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính chậm, muộn, chưa đảm bảo tuân thủ quy trình giải quyết thủ tục hành chính; đưa vào tiêu chí chấm điểm, đánh giá thi đua cán bộ công chức hàng tháng, hàng năm.

Chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND TP các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội. Báo cáo Chủ tịch UBND TP trước ngày 15/9/2023 về kết quả triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND TP giao Sở Nội vụ, Ban Thi đua khen thưởng căn cứ nội dung Thông báo số 31/TB-ĐKT ngày 24/8/2023 nêu trên, để tổng hợp trong việc chấm điểm cải cách hành chính và phục vụ công tác bình xét thi đua đánh giá năm 2023.

Văn phòng UBND TP, căn cứ nội dung Thông báo số 31/TB-ĐKT ngày 24/8/2023 nêu trên, để tổng hợp trong việc chấm điểm cải cách hành chính năm 2023 đối với nội dung thuộc trách nhiệm, thẩm quyền.

Thực hiện công khai Thông báo kết luận theo quy định; theo dõi, đôn đốc (tổng hợp vào báo cáo quý công tác kiểm soát TTHC) việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND TP. (Anninhthudo.vn 13/9)Về đầu trang

Đồng Nai: Đưa mini app lên Zalo, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện

Đồng Nai đang đẩy mạnh chuyển đổi số, trong đó triển khai mini app “Đồng Nai Smart” trên Zalo là bước đi quan trọng, hướng đến mục tiêu chính quyền số vào năm 2025.

Mini app “Đồng Nai Smart” dự kiến sẽ sớm được ra mắt trên nền tảng Zalo với các tính năng như: góp ý - phản ánh, tra cứu hồ sơ, đặt lịch làm việc, thông tin hướng dẫn... Chỉ với chiếc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng Zalo, người dân tỉnh Đồng Nai sẽ được tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến dễ dàng, thuận tiện.

Ông Tạ Quang Trường - Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Đồng Nai cho biết: Theo thống kê, hiện tỉnh Đồng Nai có trên 1 triệu người dân sử dụng Zalo. Để giúp hơn 1 triệu người dân tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến theo những cách làm thông thường sẽ tốn nhiều thời gian và nguồn lực. Do đó, sử dụng mô hình Zalo mini app theo chúng tôi là cách làm tối ưu nhất.

Khi mini app “Đồng Nai Smart” được đưa vào thực tế, người dân sử dụng Zalo đều sẽ được tiếp cận các tiện ích của tỉnh mà không cần tìm, tải về hay tạo tài khoản. Một số tiện ích nổi bật dự kiến sẽ có trên Zalo mini app “Đồng Nai Smart” như góp ý - phản ánh, tra cứu hồ sơ, đặt lịch làm việc, thông tin hướng dẫn... người dân chỉ cần mở Zalo lên là có thể sử dụng được ngay lập tức.

Tóm lại, Zalo mini app “Đồng Nai Smart” được tạo ra vì mục đích chính là nâng cao chất lượng phục vụ hành chính công. Chúng tôi tin rằng, thông qua “Đồng Nai Smart”, người dân sẽ có thể chủ động tương tác với chính quyền mọi lúc khi cần, chứ không còn là 8 tiếng giờ hành chính như trước.

Chỉ cần là người dân Đồng Nai có tài khoản Zalo được xác thực đều dễ dàng sử dụng mini app này. Nói cách khác, gần như người dân ở mọi độ tuổi muốn sử dụng dịch vụ công trực tuyến đều có thể sử dụng “Đồng Nai Smart”.

Theo kế hoạch, từ năm 2022 - 2025 là giai đoạn tỉnh Đồng Nai tích cực đầu tư vào chuyển đổi số. Năm 2023, tỉnh tập trung các kế hoạch nhằm tăng tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt hơn 40%; thủ tục hành chính được xử lý hoàn toàn bằng trực tuyến hơn 30%. Trong đó, việc xây dựng mini app “Đồng Nai Smart City” trên nền tảng Zalo được xem là cách làm phù hợp để góp phần đạt được mục tiêu trên. (Tienphong.vn 12/9, PV)Về đầu trang

Thanh Hóa: Đẩy mạnh cải cách hành chính và hiện đại hóa quản lý BHXH

Xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là nhiệm vụ trọng tâm, BHXH tỉnh đã tập trung nguồn lực, ứng dụng công nghệ thông tin, minh bạch trong giải quyết TTHC, tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Tại thị xã Nghi Sơn, thay vì đến trực tiếp trụ sở BHXH thị xã để làm TTHC liên quan, hiện nay các tổ chức, cá nhân, người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn có thể ngồi ở bất cứ nơi đâu và thực hiện các thao tác trên máy tính, điện thoại kết nối mạng internet một cách nhanh chóng, tiện lợi. Qua đó, giảm tối đa thời gian đi lại, tiết kiệm chi phí cho đơn vị sử dụng lao động, người lao động và người dân tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, giúp doanh nghiệp, người lao động dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, kiểm tra đối chiếu dữ liệu tham gia, thụ hưởng chính sách, nâng cao tính minh bạch của thông tin.

Theo Giám đốc BHXH thị xã Nghi Sơn Nguyễn Hùng Cường, hiện 100% các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thị xã đã thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH; 100% TTHC được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa trên Cổng thông tin điện tử và được cung cấp trên cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Thông qua việc thực hiện công khai hóa, minh bạch hóa các hồ sơ, thủ tục và các quy trình nghiệp vụ, qua đó rút ngắn thời gian giải quyết việc đăng ký tham gia và hưởng chế độ BHXH, BHYT cho các tổ chức và cá nhân khi đến làm việc tại cơ quan BHXH.

Cụ thể, đảm bảo quyền lợi kịp thời cho đối tượng, việc cấp mới sổ BHXH không quá 5 ngày, cấp mới thẻ BHYT không quá 3 ngày, cấp lại thẻ BHYT không thay đổi thông tin không quá 1 ngày, trường hợp có thay đổi thông tin không quá 2 ngày, đối với những trường hợp đang điều trị bệnh thực hiện cấp ngay cho đối tượng trong ngày. Hồ sơ giải quyết hỗ trợ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho người lao động, đơn vị sử dụng lao động được rút ngắn 50% thời gian so với quy định...

Để đạt được điều này, BHXH thị xã đã tăng cường công tác tuyên truyền giúp các doanh nghiệp và người dân hiểu và tiếp cận tốt nhất mọi thông tin; việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho người dân, tổ chức đúng trình tự thủ tục, đúng hẹn, đã được tổ chức và cá nhân ghi nhận, đánh giá cao.

Với phương châm “Lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả giải quyết công việc hành chính”, BHXH tỉnh đã tập trung mọi nguồn lực, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phát huy tối đa nền tảng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ của ngành. Đồng thời, xác định thực hiện chiến lược chuyển đổi số của Chính phủ, của ngành cũng như các kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm nhằm giảm thủ tục, giảm thời gian, tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi nhất cho các đơn vị, cá nhân giao dịch với cơ quan BHXH, nâng cao chất lượng công tác và phục vụ.

Theo đó, BHXH tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã trang bị đầy đủ máy tính, thiết bị, đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng, bảo đảm đủ điều kiện để kết nối liên thông các phần mềm nghiệp vụ của ngành và các ứng dụng dùng chung để xử lý công việc trên môi trường mạng từ trung ương đến địa phương một cách nhanh chóng, kịp thời. Hiện nay, ngành BHXH đã hoàn thành việc cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho tất cả các TTHC của ngành; tích hợp, cung cấp trên 20 dịch vụ công thuộc 14 TTHC của BHXH Việt Nam trên Cổng dịch vụ công quốc gia, 7 dịch vụ trên ứng dụng VssID - BHXH số.

Như vậy, tất cả các TTHC gồm: thu BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; thực hiện chính sách BHXH; chi trả các chế độ BHXH; thực hiện chính sách BHYT đều được thực hiện trên không gian số. Qua đó, giúp cho doanh nghiệp, người lao động dễ dàng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, kiểm tra đối chiếu dữ liệu thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết chế độ, chính sách đảm bảo minh bạch, chính xác, kịp thời. (Baothanhhoa.vn 13/9) Về đầu trang

Hải quan Đà Nẵng giành vị trí "á quân" về ứng dụng công nghệ thông tin

Cục Hải quan Đà Nẵng vừa được Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số TP. Đà Nẵng xếp vị trí thứ 2 nhóm các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố.

Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng vừa có Báo cáo số 24/BC-BCĐ ngày 31/8/2023 thông báo kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin năm 2022 của các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố.

Theo kết quả đánh giá, Cục Hải quan Đà Nẵng xếp vị trí thứ 2 nhóm các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn thành phố với 94,94 điểm.

Đánh giá xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin là việc làm định kỳ hằng năm của UBND thành phố Đà Nẵng.

Nội dung Bộ Chỉ số đánh giá, xếp hạng ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm 7 mục chính: hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin; ứng dụng công nghệ thông tin; dịch vụ công trực tuyến; nguồn nhân lực công nghệ thông tin; chính sách và đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng xã hội số (đối với UBND các quận, huyện, phường, xã); điểm thưởng và điểm trừ.

Riêng năm 2022, triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia ban hành tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 05- NQ/TU ngày 17/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 28/8/2021 của UBND thành phố ban hành Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Trên cơ sở các mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số của trung ương và thành phố năm 2022, Ban Chỉ đạo đã họp thống nhất và UBND thành phố đã sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng năm 2022 có yêu cầu cao hơn so với năm 2021, nhằm đảm bảo theo các mục tiêu, chỉ tiêu được giao.

Trước tình hình đó, Cục Hải quan TP. Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các giải pháp đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nâng cao chỉ số xếp hạng.

Ngoài kết quả dẫn đầu về ứng dụng công nghệ thông tin, năm 2022, Cục Hải quan Đà Nẵng đứng thứ 2 về cải cách hành chính với kết quả xếp loại xuất sắc. (Thoibaotaichinhvietnam.vn 12/9, Hồng Vân)Về đầu trang

Nghệ An: Ra mắt mô hình “Bộ phận một cửa Cơ quan THAHS&HTTP, Phòng thăm gặp can, phạm nhân kiểu mẫu”

Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An), vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác CCHC năm 2023, ký cam kết thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2024. Ra mắt mô hình “Bộ phận một cửa Cơ quan Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (THAHS&HHTP), Phòng thăm gặp can, phạm nhân kiểu mẫu”.

Năm 2023, Công an huyện Qùy Hợp đã tiến hành xây dựng mới Bộ phận một cửa “kiểu mẫu” theo đúng hướng dẫn của Công an tỉnh, nằm tách biệt riêng so với khuôn viên đơn vị, tiến hành mua mới 06 bộ bàn ghế, lắp đặt các biển hiệu, niêm yết mới các thủ tục hành chính về cấp, quản lý Căn cước công dân, đăng ký, quản lý phương tiện giao thông và hướng dẫn thực hiện các Dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận một cửa Công an huyện với tổng trị giá hơn 400 triệu đồng.

Chỉ đạo Công an xã Châu Cường xây dựng mô hình Bộ phận Một cửa Công an xã ngay sau khi được chuyển giao trụ sở mới với kinh phí hơn 35 triệu đồng. Lắp đặt hệ thống máy tính, phần mềm phục vụ làm sạch, bổ sung dữ liệu hồ sơ phương tiện với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng.

Duy trì, tổ chức tốt làm việc vào ngày thứ 7 hàng tuần để giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân; thực hiện quyết liệt các chiến dịch cấp căn cước công dân, định danh điện tử do Công an tỉnh phát động, Công an huyện Quỳ Hợp đã huy động tối đa lực lượng và trang thiết bị nhằm hoàn thành và vượt chỉ tiêu Công an tỉnh giao.

Thực hiện cao điểm cấp CCCD và định danh điện tử do Công an tỉnh phát động, Công an huyện đã khẩn trương chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt, kết quả luôn đạt và vượt các chỉ tiêu Công an tỉnh giao.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng Công an các xã, thị trấn nhận CCCD tại Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về an ninh trật tự để trả cho nhân dân tại bộ phận tiếp dân của đơn vị nhằm giảm thời gian và công sức đi lại cho nhân dân. Trong đó, đã tổ chức đến từng xóm, bản và tới tận nhà cấp căn cước, định danh điện tử cho công dân trên địa bàn không kể ngày đêm với phương châm “Chưa hết việc là chưa hết giờ”, được nhân dân và chính quyền địa phương ghi nhận, cảm ơn.

Ngoài ra, công an huyện Quỳ Hợp đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc kiểm tra, đánh giá chất lượng phục vụ của Công an các xã, thị trấn thông qua việc quét mã QR-Code tại bộ phận một cửa và phòng tiếp công dân. Phần mềm sử dụng giao diện đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện. Kết quả đánh giá của người dân được thống kê cụ thể, chi tiết. Kết quả khảo sát cho thấy 100% đánh giá của người dân đều rất hài lòng đối với chất lượng phục vụ của Công an các xã, thị trấn. (Congly.vn 13/9, Hải Yến - Phan Giang)Về đầu trang

LĨNH VỰC CẢI CÁCH

Siết chặt kỷ luật, trách nhiệm của cán bộ, công chức Kho bạc

Nhờ sự nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính nên kết quả đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng phục vụ của Kho bạc Nhà nước trong những năm gần đây đều đạt trên 94,5%. Tuy nhiên, với mong muốn đưa kết quả này đạt cao hơn nữa, Kho bạc Nhà nước tiếp tục yêu cầu các đơn vị trong toàn hệ thống siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc.

Là cơ quan thực hiện kiểm soát và thanh toán các nguồn vốn ngân sách, các đơn vị kho bạc nhà nước (KBNN) luôn nêu cao tinh thần phục vụ khách hàng, lấy khách hàng làm trọng tâm để phục vụ.

Đơn cử như KBNN Hà Nam, với phương châm làm thực chất, hiệu quả, không hình thức, đơn vị đã yêu cầu từng cán bộ, công chức xây dựng phong cách làm việc chuẩn mực, khoa học. Mọi thủ tục, hồ sơ giao dịch bảo đảm thực hiện đúng quy trình, quy định.

Bên cạnh đó, KBNN Hà Nam đã quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả nghiệp vụ và chất lượng phục vụ khách hàng như: tăng cường phối hợp, hướng dẫn, vận động khách hàng thực hiện đúng quy định về thủ tục, hồ sơ giao dịch với kho bạc, hạn chế tối đa hồ sơ phải trả lại nhiều lần; xây dựng chuẩn mực văn hóa trong giao tiếp, ứng xử...

Cách làm trên đã mang lại hiệu quả tích cực, tạo bước đột phá trong nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN. Theo kết quả khảo sát, đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của ngành Kho bạc trong đợt I/2023, KBNN Hà Nam đã có bước tiến mạnh mẽ, từ đơn vị đứng thứ 47/63 năm 2022, vươn lên đứng thứ 3/63 tỉnh, thành phố, với tỷ lệ hài lòng đạt 97,96%.

Đặc biệt, số lượng hồ sơ quá hạn xử lý, quá hạn tiếp nhận, từ chối nhiều lần trong 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022 tại KBNN Hà Nam đã giảm rõ rệt. Cụ thể, hồ sơ quá hạn tiếp nhận giảm 85%; hồ sơ quá hạn xử lý giảm 67%, hồ sơ giao dịch viên từ chối nhiều lần giảm 64%...

Theo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của đơn vị, tổ chức và cá nhân đối với sự phục vụ của KBNN đợt I/2023, KBNN Thái Nguyên đứng vị trí thứ nhất trong các đơn vị kho bạc 63 tỉnh, thành phố về mức độ hài lòng của khách hàng giao dịch, với tỷ lệ hài lòng là 98,19%. Kết quả này cho thấy, KBNN Thái Nguyên đã luôn kiên định với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước là trung tâm để phục vụ tốt nhất.

Đơn vị đã đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong các hoạt động nghiệp vụ; duy trì và nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; thực hiện việc công bố, công khai, cập nhật, niêm yết kịp thời các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kho bạc…

Chính nhờ sự quyết tâm của cả hệ thống trong cải cách hành chính, phục vụ khách hàng, KBNN luôn nhận được sự hài lòng, đánh giá cao của khách hàng và các đơn vị sử dụng ngân sách. Trong những năm gần đây, kết quả đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng phục vụ của KBNN đều đạt trên 94,5%. (Thoibaotaichinhvietnam.vn 13/9, Vân Hà)Về đầu trang

Doanh nghiệp e ngại “động vào đâu cũng sai”

Để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, đại diện VCCI nhấn mạnh, cần phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên mọi ngành, mọi cấp. Giải pháp này sẽ hỗ trợ được rất nhiều doanh nghiệp giảm chi phí, công bằng và hướng tới những mục tiêu phát triển bền vững hơn. Đặc biệt, cần tăng tính ổn định, dự đoán có chính sách pháp luật.

Một số doanh nghiệp chia sẻ, họ luôn tuân thủ pháp luật nhưng còn lúng túng về cách hiểu hoặc vẫn còn tồn tại nhiều thủ tục hành chính rườm rà, quy định pháp luật chồng chéo chưa rõ ràng, dễ thay đổi...

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp cảm thấy "mệt mỏi" khi thực hiện các quy định phòng cháy chữa cháy, gây tốn kém nhiều chi phí, thậm chí vượt quá khả năng tài chính của doanh nghiệp.

Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình Nguyễn Bá Suốt than thở: Hiện các văn bản quản lý về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với công trình xăng dầu còn chung chung, chưa trực tiếp, liên quan đến 2 Bộ Xây dựng và Bộ Công an với đặc thù riêng dẫn đến rất khó thực hiện. “Đề nghị Bộ, ngành cần quy định cụ thể, rõ ràng hơn để đơn vị dễ thực hiện”, ông Nguyễn Bá Suốt kiến nghị.

Trưởng ban Quản trị chung cư Muberry Lane (quận Hà Đông) Trần Duy Độ cho rằng, trách nhiệm của chủ đầu tư dự án nhà chung cư trong công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ phải song hành với đại diện chủ sở hữu của cư dân là Ban Quản trị. “Tuy nhiên trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, quy định này chưa rõ ràng, chưa sâu sát, dẫn đến khi có sự cố cháy xảy ra, chủ đầu tư hầu như không có trách nhiệm gì”, ông Trần Duy Độ nêu thực tế.

Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) băn khoăn: “Chúng ta luôn đặt câu hỏi, chúng ta có tuân thủ pháp luật đúng hay không? Chúng ta đã quyết toán thuế chưa; thực hiện các quy định chưa? Khi chúng ta xây nhà, thuê người giúp việc... luôn gắn với vấn đề tuân thủ pháp luật. Giai đoạn này có thể nhỏ, nhưng nó sẽ có ảnh hưởng lớn về sau, nhất là đối với các doanh nghiệp".

Theo ông Đậu Anh Tuấn, tuân thủ pháp luật ở Việt Nam đang thay đổi dần nhưng chưa thực sự phổ biến. Thực tế có thể tạo tâm lý, cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra việc thực thi pháp luật của doanh nghiệp thì "động vào đâu cũng sai, sờ vào đâu cũng sai". Sự việc này rất ít xảy ra đối với doanh nghiệp nước ngoài, nhất là các tập đoàn đa quốc gia thì hầu như không có. Dường như việc quản lý tuân thủ pháp luật ở Việt Nam thường “nắm người có tóc”, ví dụ quản lý an toàn thực phẩm, cơ quan chức năng mới “siết” doanh nghiệp có trụ sở lớn, còn thực phẩm "bẩn" ở vỉa hè thì chưa xử lý triệt để.

"Nhiều doanh nghiệp cho biết, hiện nay rủi ro của pháp luật lớn hơn rủi ro từ thị trường, vì vậy cần phải cải cách mạnh mẽ, thực chấn hơn nữa", ông Đậu Anh Tuấn chia sẻ.

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, cải cách thể chế không chỉ nhằm cắt giảm, đơn giản hoá các thủ tục hành chính mà còn hướng tới cắt giảm chi phí tuân thủ phát sinh từ các quy định pháp luật. Để có được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong một lĩnh vực cụ thể, doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện trong nhiều chuyên ngành khác như: Điều kiện về PCCC, điều kiện về an ninh trật tự, môi trường, về năng lực hành nghề…

Bà Nguyễn Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội nữ doanh nhân doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Âu Việt cho rằng: Doanh nghiệp cần có hành lang pháp lý đầy đủ để hoạt động bởi hiện vẫn tồn tại một số nội dung quy định pháp luật bất cập so với thực tế.

"Doanh nghiệp hay cá nhân luôn tuân thủ pháp luật vì chúng tôi ý thức, tuân thủ đúng pháp luật sẽ hạn chế được nhiều khoản chi phí không đáng có, kể cả thời gian và tiền bạc, giảm thiểu rủi ro trong quá trình kinh doanh. Hệ thống pháp luật cần giảm bớt thủ tục hành chính cho những người thực thi; có những văn bản hướng dẫn rõ ràng cho doanh nghiệp, có những biện pháp kiểm tra, đánh giá, xử phạt cá nhân vi phạm triệt để hơn”, Giám đốc Trần Ánh Phương, Công ty TNHH T’imex kiến nghị.

Trong 10 năm làm về pháp chế doanh nghiệp, ông Nguyễn Duy Lãm, Chủ nhiệm Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp bày tỏ sự đồng cảm với doanh nghiệp. Phía doanh nghiệp sẵn sàng thực hiện, tuân thủ pháp luật nhưng thường phải tự giác, loay hoay tìm hiểu pháp luật.

Theo ông Nguyễn Duy Lãm, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp rõ ràng là có, Chính phủ ngày càng quan tâm doanh nghiệp. Nhưng vấn đề doanh nghiệp mong mỏi là hỗ trợ hiệu quả trong việc thực thi. “Tôi rất mong các cơ quan quản lý chủ động hỗ trợ cho doanh nghiệp nhiều hơn. Chúng ta phải có chế tài đủ mạnh để doanh nghiệp tuân thủ đúng pháp luật. Cán bộ quản lý Nhà nước phải gương mẫu, tự giác, làm đúng tinh thần trách nhiệm; phải có sự cải thiện từ hai phía, cả người thực thi pháp luật và cơ quan quản lý", đại diện Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp nhấn mạnh.

Để doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, nhiều chuyên gia "hiến kế", Việt Nam phải có hành lang pháp lý thông thoáng, kiến tạo cho doanh nghiệp phát triển, hội nhập quốc tế. Đơn vị quản lý, giám sát doanh nghiệp thực thi pháp luật phải kịp thời "gỡ vướng", hỗ trợ doanh nghiệp.

Với doanh nghiệp, thời gian rất quan trọng. Vừa qua, nhiều doanh nghiệp lúng túng trong thực hiện các quy định đăng kiểm hoặc PCCC. Hàng nghìn doanh nghiệp làm dịch vụ phải tạm đóng cửa hoặc tạm đóng cửa vì không đáp ứng yêu cầu PCCC. Thực tế này cần cơ quan quản lý phải tìm hiểu, nhận thấy doanh nghiệp đang vướng mắc như thế nào để tháo gỡ cho doanh nghiệp; đồng thời, Việt Nam phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật, có chế tài đủ mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ có trách nhiệm trong giải quyết công việc, giải quyết các yêu cầu của doanh nghiệp.

Theo Công điện 644 mới đây của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, có 3 điểm được nhấn mạnh: Không chỉ cải cách thủ tục mà cắt giảm chi phí tuân thủ; rà soát, loại bỏ thủ tục hành chính là rào cản, cắt giảm 20% chi phí tuân thủ; xử lý dứt điểm các phản ánh của người dân và doanh nghiệp. (TTXVN/Baotintuc.vn 13/9, Minh Phương)Về đầu trang

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

54 người bị xử lý do không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập

Theo báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, thời gian qua có 54 người bị xử lý do không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm.

Sáng 13/9, báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 của Chính phủ gửi tới Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho thấy, trong năm 2023, có hơn 4,4 triệu lượt cán bộ, công chức, viên chức, người dân được phổ biến, giới thiệu, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực; hơn 95 nghìn lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về PCTN được tổ chức và trên 724 nghìn cuốn sách, tài liệu về PCTN được phát hành.

Liên quan đến việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác, luân chuyển cán bộ: các cấp, các ngành đã tiến hành chuyển đổi vị trí công tác nhằm phòng ngừa tham nhũng với 37.474 lượt cán bộ, công chức, viên chức (tăng 86,4% so với năm 2022).

Về thanh toán không dùng tiền mặt, tổng số lượng giao dịch nội tệ qua hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đạt trên 114 triệu giao dịch, với giá trị đạt trên 164 triệu tỷ đồng (tăng 8,15% về giá trị giao dịch so với cùng kỳ liền trước).

Liên quan đến thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập (TSTN) của người có chức vụ, quyền hạn, Chính phủ thông tin, trong kỳ đã có 60.458 người kê khai TSTN lần đầu; 545.535 người đã kê khai TSTN hằng năm; 44.015 người đã kê khai TSTN bổ sung; 161.928 người kê khai TSTN phục vụ công tác cán bộ; 655.299 người đã được công khai bản kê khai TSTN.

Kết quả xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 là 13.093 người; có 2.664 người có sai sót về kê khai sai mẫu, chưa bảo đảm theo hướng dẫn, không đầy đủ thông tin, chậm thời hạn so với quy định…; có 54 người bị xử lý do không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm.

Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, Chính phủ cho biết, có 39 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Trong đó, có 11 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đã bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng; 28 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng.

Sang năm 2024, Chính phủ cho biết, sẽ tiếp tục rà soát, xem xét cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác đối với cán bộ sau khi bị kỷ luật theo đúng chủ trương của Bộ Chính trị; rà soát, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, đảng viên;

Đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xử lý trách nhiệm người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị xảy ra tình trạng này, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp…

Đại diện cơ quan thẩm tra, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Mạnh Cường đánh giá, việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn vẫn còn có những hạn chế; kết quả phát hiện, xử lý các trường hợp kê khai tài sản, thu nhập không trung thực còn chưa tương xứng với tình hình thực tế.

“Việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng còn có những vướng mắc, một số cơ quan, tổ chức, đơn vị chậm ban hành văn bản quy định chi tiết theo quy định”, ông Cường cho hay.

Uỷ ban Tư pháp kiến nghị Chính phủ, các cơ quan liên quan siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đồng thời, chỉ đạo rà soát, chấn chỉnh, khắc phục ngay những biểu hiện đùn đẩy, né tránh, làm việc cầm chừng, sợ sai không dám làm trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức. (Tienphong.vn 13/9, Luân Dũng)Về đầu trang

PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN

Dịch vụ công trực tuyến cần thông suốt hơn miễn, giảm phí

Mặc dù đã 3 năm vận hành dịch vụ công trực tuyến nhưng người dân, doanh nghiệp chưa quan tâm, vẫn lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp. Số liệu khảo sát Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) qua 2 năm 2021 và 2022 rất thấp, chỉ 3,05% người được phỏng vấn cho biết, họ đã lập hồ sơ người dùng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và chỉ có hơn 1% sử dụng Cổng dịch vụ công Quốc gia/của địa phương để làm thủ tục hành chính.

Vì sao vậy? Câu trả lời là hệ thống không liên thông, làm dịch vụ công trực tuyến nhưng nửa điện tử, nửa thủ công. Tỉnh chưa liên thông với tỉnh, địa phương chưa liên thông với Trung ương, các bộ ngành Trung ương chưa liên thông với nhau, thì trực tuyến cũng chỉ nửa vời. Nhiều trường hợp loay hoay với điện tử, cuối cùng rồi cũng ôm hồ sơ lên gặp cán bộ để giải quyết trực tiếp.

Ngoài việc chưa liên thông, chưa đồng bộ, còn có một trục trặc nữa đúng nghĩa là "trục trặc kỹ thuật". Người dân, doanh nghiệp sử dụng hệ thống, nhưng không phải dễ dàng, mà nhiều khi gặp lỗi kỹ thuật. Trong trường hợp này, không biết hỏi ai, kêu ai, bộ phận nào sẽ giải đáp thắc mắc, khắc phục sai sót.

Số hóa nhưng có nhiều sai số thì không bằng thủ công. Người dân, doanh nghiệp đều muốn thực hiện các thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến hơn là thủ công để tiết kiệm thời gian, tiền bạc và các chi phí không tên khác. Nhưng không nhiều người tiếp cận dịch vụ, điều này chứng minh rằng, dịch vụ công trực tuyến chưa thuận lợi. Thuận lợi có nghĩa là thao tác đơn giản, dễ dàng, hướng dẫn dễ hiểu, giải đáp thắc mắc nhanh chóng.

Còn một vấn đề rất được người dân, đặc biệt là doanh nghiệp quan tâm, đó là miễn, giảm phí. Đúng là doanh nghiệp luôn mong muốn được miễn, giảm phí, lệ phí, để giảm bớt áp lực chi tiêu. Tuy nhiên, nhà nước phải chi ngân sách cho bộ máy dịch vụ công trực tuyến hoạt động, không thể bao cấp toàn bộ, mà người hưởng dịch vụ phải trả phí. Có điều cần tính toán để các khoản thu phù hợp, thủ tục thanh toán nhanh gọn, đó cũng là sự hỗ trợ đáng kể cho doanh nghiệp.

Nếu đặt lên bàn cân để "cân,đo, đong, đếm", sẽ thấy được rằng, nếu dịch vụ công trực tuyến thông suốt, người dân, doanh nghiệp sử dụng thuận lợi, hiệu quả thì lợi ích mang đến cho xã hội rất lớn. Còn miễn hoặc giảm các loại phí mà dịch vụ kém, phải loay hoay "nửa điện tử, nửa thủ công", không tiết kiệm thời gian, tiền bạc thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. (Laodong.vn 12/9, Lê Thanh Phong)Về đầu trang./.

Các tin khác

06