Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh   Tin mới
Văn phòng UBND tỉnh thông báo mời thầu gói thầu mua sắm hệ thống âm thanh, cụ thể:
Xem tiếp
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh Quảng Bình: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh   Tin mới
Trung tâm Tin học - Công báo tỉnh Quảng Bình thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói nâng cấp, lắp đặt lại hệ thống mạng WiFi tại trụ sở Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Xem tiếp
Văn phòng UBND tỉnh: Thông báo mời thầu   Tin mới
Văn phòng UBND tỉnh thông báo mời thầu gói thầu mua sắm trang bị máy photocopy, cụ thể:
Xem tiếp
Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình: Thông báo mời chào hàng cạnh tranh   Tin mới
Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu: In sách ảnh "Quảng Bình - Điều kỳ diệu trong lòng đất", cụ thể:
Xem tiếp
Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình: Thông báo mời thầu   Tin mới
Văn phòng UBND tỉnh thông báo mời thầu gói thầu sửa chữa, thay thế thiết bị thang máy.
Xem tiếp
Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình: Thông báo mời thầu   Tin mới
Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình mời thầu in sách ảnh “Quảng Bình - Điều kỳ diệu trong lòng đất”, cụ thể:
Xem tiếp