Bản tin Cải cách hành chính ngày 06/9/2023

14:51, Thứ Tư, 6-9-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

CHỦ TRƯƠNG CẢI CÁCH

1.        Thực thi dứt điểm các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG

2.        Hà Nội: Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp

3.        Phú Thọ nâng cao hiệu quả hoạt động trang thông tin điện tử

4.        Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau: Thực hiện tốt cải cách hành chính, người dân phấn khởi

5.        Bà Rịa-Vũng Tàu: “Bí quyết” tăng hạng chỉ số cải cách hành chính

6.        An Giang nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

7.        Đà Nẵng: Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trong giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh

8.        Yên Bái có 14/15 cơ sở khám, chữa bệnh kết nối hệ thống Telehealth

9.        Lâm Đồng: Giám sát, xử lý vi phạm giao thông qua camera trên thành phố ngàn hoa

LĨNH VỰC CẢI CÁCH

10.     Xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý đất đai hiệu quả

11.     Viettel thử nghiệm thành công trợ lý "AI" cho Hệ thống Tòa án Việt Nam

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

12.     54 cán bộ bị xử lý do không trung thực về nguồn gốc tài sản tăng thêm

 

 

CHỦ TRƯƠNG CẢI CÁCH

Thực thi dứt điểm các phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

Ngày 6/8/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Quyết định số 933/QĐ-TTg ban hành kế hoạch cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh (QĐKD), thủ tục hành chính (TTHC), giấy tờ công dân đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, để các phương án cải cách sớm đi vào cuộc sống, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương và từng cán bộ, công chức trong phục vụ người dân, doanh nghiệp; tăng cường hiệu quả phản ứng chính sách thông qua việc kịp thời xem xét, điều chỉnh quy định, TTHC cho phù hợp. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế, yếu kém trong thực thi công vụ. Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương.

Theo đó, trong 6 tháng cuối năm 2023, các bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai những nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, tập trung thực thi dứt điểm các phương án cắt giảm, đơn giản hóa QĐKD, TTHC, giấy tờ công dân đã được phê duyệt. Đối với nội dung này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, bảo đảm tính tổng thể, kế thừa và liên thông kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong quá trình sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Từ đó, tổ chức thực thi phương án đơn giản hóa 126 TTHC, nhóm TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc trách nhiệm của 16 bộ, cơ quan ngang bộ; 402 QĐKD, nhóm QĐKD thuộc trách nhiệm của 9 bộ, cơ quan ngang bộ và 111 TTHC cần phân cấp thẩm quyền giải quyết thuộc trách nhiệm của 17 bộ, cơ quan ngang bộ đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thứ hai, rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án tổng thể cắt giảm, đơn giản hóa 13 nhóm quy định, TTHC trọng tâm. Nội dung này Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ khẩn trương rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án tổng thể cắt giảm, đơn giản hóa các quy định, TTHC trọng tâm đang là rào cản, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ ba, rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các nhóm TTHC nội bộ trọng tâm ưu tiên. Nội dung này Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức rà soát, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 59 nhóm TTHC nội bộ trọng tâm ưu tiên trên 12 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của 6 bộ theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các nhiệm vụ khác, các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc phạm vi quản lý đã được công bố, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Thời hạn hoàn thành trong tháng 9/2023.

Các địa phương thực hiện rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết đã được công bố, công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Thời hạn hoàn thành trong tháng 10/2023.

Bên cạnh đó, các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện việc rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia, hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh để cắt giảm các thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với các phương án vượt thẩm quyền, bảo đảm mục tiêu cắt giảm ít nhất 20% thông tin phải khai báo. Thời hạn hoàn thành trong tháng 9/2023. (Nongnghiep.vn 06/9, Lâm Hùng - Trung Quân)Về đầu trang

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Hà Nội: Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp

UBND TP. Hà Nội vừa thông qua Phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính theo Quyết định số 4202/QĐ-UBND, thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo Phương án tại Quyết định số 4202/QĐ-UBND vừa được UBND Thành phố Hà Nội ban hành, 23 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ được đơn giản hoá, với thời gian thực hiện một thủ tục giảm ít nhất là 0,5 ngày và nhiều nhất là 2 ngày.

Theo đó, các thủ tục sẽ được đơn giản hoá thuộc 8 lĩnh vực: nông nghiệp; bảo hiểm nông nghiệp; khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ thực vật; thú y; thuỷ sản; thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai; lâm nghiệp.

Cụ thể, lĩnh vực nông nghiệp có 1 thủ tục: phê duyệt kế hoạch khuyến nông; lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp có 2 thủ tục: chỉ trả phí bảo hiểm nông nghiệp được hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước; chấm dứt việc hưởng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp và hoàn phí bảo hiểm nông nghiệp.

Lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường có 2 thủ tục: công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nhận lại doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Lĩnh vực bảo vệ thực vật có 2 thủ tục: cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Lĩnh vực thú y có 2 thủ tục: cấp, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y.

Lĩnh vực thuỷ sản có 4 thủ tục: công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng; sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và trao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn từ hai huyện trở lên); cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thuỷ sản; cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng thuỷ sản.

Lĩnh vực thuỷ lợi và phòng, chống thiên tai có 5 thủ tục: cấp giấy phép cho các hoạt động trồng cây lâu năm trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND cấp tỉnh; cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi trong trường hợp tên chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Trong đó, 3 thủ tục khác thuộc lĩnh vực này là cấp phép nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh; cấp giấy phép hoạt động của phương tiện thuỷ nội địa, phương tiện cơ giới, trừ xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện thuỷ nội địa thô sơ trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi của UBND tỉnh; phê duyệt văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ.

Lĩnh vực lâm nghiệp có 5 thủ tục gồm: phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh; phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức; phê duyệt đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong từng đặc dụng/phòng hộ đối với khu rừng đặc dụng/phòng hộ thuộc địa phương quản lý; chuyển loại rừng đối với khu rừng do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập. (Baodautu.vn 05/9, Nguyễn Linh)Về đầu trang

Phú Thọ nâng cao hiệu quả hoạt động trang thông tin điện tử

Thời gian qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã và đang triển khai xây dựng trang thông tin điện tử cấp xã, tích hợp trên cổng thông tin điện tử huyện. Đây là một trong những nội dung quan trọng của tiến trình xây dựng chính quyền điện tử.

Đồng thời, nâng cao chất lượng tiêu chí số 8 (Thông tin và Truyền thông) trong xây dựng nông thôn mới; đáp ứng nhu cầu nắm bắt thông tin của người dân trong thời đại công nghệ số

Từ tháng 10/2022, huyện Lâm Thao đã hoàn thành việc nâng cấp trang thông tin điện tử huyện lên Cổng thông tin điện tử huyện và thành lập trang thông tin điện tử cấp xã (thị trấn).

Đến nay, 100% trang thông tin điện tử của các xã, thị trấn đã đi vào hoạt động, thực hiện đăng tải thông tin thường xuyên, kịp thời, chính xác về các chương trình, kế hoạch, hoạt động diễn ra trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng, đa dạng hoá các hình thức thông tin đến với nhân dân, định hướng dư luận xã hội, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Đắc Giang, Phó Chủ tịch UBND thị trấn, Trưởng bộ phận biên tập trang thông tin điện tử thị trấn cho biết: “UBND thị trấn đã thành lập Bộ phận biên tập trang thông tin điện tử là cán bộ, công chức xã làm việc kiêm nhiệm, có nhiệm vụ tổ chức, biên tập, kiểm duyệt, thẩm định nội dung thông tin theo chức năng, nhiệm vụ được phân công để đăng tải trên Trang thông tin điện tử thị trấn nhằm đảm bảo cho việc cung cấp và cập nhật thông tin được kịp thời, chính xác, hiệu quả và thường xuyên theo quy định”.

Sau thời gian triển khai, trang thông tin điện tử xã, phường, thị trấn đã trở thành công cụ đắc lực trong việc chỉ đạo, điều hành, cung cấp thông tin của bộ máy chính quyền địa phương. Bên cạnh việc hỗ trợ hoạt động của chính quyền, các trang thông tin điện tử còn là kênh thông tin hữu hiệu trong công tác tuyên truyền đến người dân.

Từ khi đưa vào sử dụng đến nay, trung bình mỗi trang thông tin điện tử xã, phường, thị trấn đăng tải khoảng từ 30 -50 tin, bài/tháng, nội dung phản ánh các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội trên địa bàn và thu hút hàng nghìn đến chục nghìn lượt truy cập. Các nội dung tin, bài đều được bộ phận biên tập kiểm duyệt trước khi đăng tải.

Theo kế hoạch, tỉnh Phú Thọ đặt mục tiêu giai đoạn 2021 – 2025, 100% các xã, phường, thị trấn có trang thông tin điện tử phục vụ nhiệm vụ chính trị và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; 100% xã sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành có chữ ký số trong quản lý, gửi nhận văn bản điện tử liên thông ba cấp... (Vietnamnet.vn 05/9, Vy An)Về đầu trang

Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau: Thực hiện tốt cải cách hành chính, người dân phấn khởi

Ngày 5/9, ông Mã Minh Tâm - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau cho biết, thực hiện quyết định của UBND tỉnh, Sở cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, phê duyệt Quy trình nội bộ, liên thông giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Quy hoạch kiến trúc thuộc thấm quyền giải quyết của Sở.

Cụ thể, Sở cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc trong thời hạn 11 ngày (cắt giảm 04/15, tỷ lệ 26.67%) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc trong thời hạn 7 ngày (cắt giảm 03/10 tỷ lệ 30%) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; miễn nhiệm và thu hồi thẻ giám định viên tư pháp xây dựng ở địa phương thời hạn 08 ngày (cắt giảm 02/10 ngày, tỷ lệ 20%) và bổ nhiệm giám định viên tư pháp xây dựng đối với cá nhân khác không thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng thời hạn 21 ngày (cắt giảm 09/30 ngày, tỷ lệ 30%) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Khi hồ sơ liên quan đến các ban, ngành, Sở Xây dựng chủ động phối hợp để trả kết quả đúng theo quy định. (Baoxaydung.com.vn 05/9, Khánh Bình)Về đầu trang

Bà Rịa-Vũng Tàu: “Bí quyết” tăng hạng chỉ số cải cách hành chính

Việc thực hiện đánh giá chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tạo động lực cho các địa phương thi đua, nỗ lực cải thiện CCHC.

Bà Lê Thị Mỹ Lộc (ngụ TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức) đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND TX.Phú Mỹ để làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. “Lần đầu tiên đến thực hiện thủ tục hành chính tại đây nên tôi khá bỡ ngỡ. Tuy nhiên, công chức phụ trách hướng dẫn cặn kẽ từng bước từ khâu tạo tài khoản đến sao chụp hồ sơ nộp trực tuyến. Các bước thao tác đều dễ hiểu, nhanh chóng. Tôi đã chọn trả kết quả tại nhà qua Bưu chính công nên sẽ không phải đi lại nhiều lần”, bà Lộc cho biết.

Trong 2 năm (2021 và 2022), TX.Phú Mỹ dẫn đầu trong số 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh về chỉ số và xếp hạng CCHC. Thành quả này cũng phản ánh mức độ hài lòng cao của người dân, DN khi giao dịch hành chính công trên địa bàn. Trong đó, việc đề ra kế hoạch CCHC giai đoạn 2021-2025 của TX.Phú Mỹ đã tạo nên sự bứt phá và thành công trong công tác CCHC. TX.Phú Mỹ xác định đội ngũ CCVC làm nhiệm vụ CCHC là yếu tố then chốt quyết định thành công của CCHC. Từ đó, kế hoạch này đặt mục tiêu 100% CCVC tại Bộ phận Một cửa phải được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn thường xuyên, liên tục.

TP.Bà Rịa là địa phương tăng hạng nhiều nhất về chỉ số CCHC cấp huyện năm 2022. Năm 2021, TP.Bà Rịa xếp hạng 6/8 huyện, thị, thành phố và đã tăng lên hạng 4/8 vào năm 2022. Thành quả đó là nhờ địa phương tích cực triển khai những mô hình CCHC hiệu quả như: “3 tại nhà đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội”; “giảm thời gian chờ ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố. Theo đó, năm 2022, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Phi Sơn (ngụ phường Long Toàn, TP.Bà Rịa) đánh giá: “Cơ sở vật chất tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố được trang bị đầy đủ, thoáng mát. Thái độ tiếp đón làm việc của CBCC niềm nở và hướng dẫn tận tình. Hồ sơ thủ tục hành chính được trả đúng hẹn nên chúng tôi rất hài lòng”.

Từ tiền đề kể trên, TP.Bà Rịa đang tiếp tục triển khai những mô hình, cách làm hay trong CCHC như: “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói”; “3 tại nhà đối với thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội” ở 11/11 xã, phường; “Ngày thứ Năm không chờ” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố; “Điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại phường Long Tâm”; “Ứng dụng mã QR để tra cứu nhanh một số thông tin cần thiết” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại phường Phước Trung…

Bà Mã Thị Thu Thảo, Trưởng Phòng Nội vụ TP.Bà Rịa cho hay: “TP.Bà Rịa xác định tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC thực hiện tốt nhất cho công tác thực thi nhiệm vụ. Đặc biệt, chú trọng quy tắc ứng xử, thái độ, lề lối làm việc để phục vụ một cách tốt nhất cho người dân và DN. Bên cạnh đó, thành phố cũng tăng cường trang bị, bổ sung đầy đủ trang thiết bị để công tác giải quyết hồ sơ, thủ tục một cách thuận tiện nhất.

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch UBND TX.Phú Mỹ chia sẻ: “Chúng tôi luôn khích lệ CBCCVC phát huy tinh thần lao động sáng tạo. Những giải pháp, sáng kiến, mô hình tạo hiệu ứng tích cực, hiệu quả trong CCHC được hỗ trợ triển khai, áp dụng trong công tác CCHC của thị xã, đồng thời được đưa vào tiêu giá đánh giá hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của CBCCVC”.

Theo Sở Nội vụ, tỉnh đã có 11 năm thực hiện đánh giá, chấm điểm chỉ số CCHC các sở, ngành và địa phương. Kết quả chỉ số CCHC tăng đều hằng năm, chất lượng CCHC của các cơ quan, địa phương cải thiện tích cực. Kết quả chỉ số CCHC cũng là cơ sở quan trọng để các cơ quan, địa phương đánh giá được mặt mạnh, mặt yếu trong triển khai CCHC. Từ đó có sự chấn chỉnh trong điều hành CCHC trong các năm tiếp theo, nhằm hướng đến một nền hành chính chuyên nghiệp, vì dân phục vụ. (Baobariavungtau.com.vn 05/9, An Nhiên)Về đầu trang

An Giang nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định một trong 3 khâu đột phá là “Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo nhằm phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) trên địa bàn”. Trong đó, công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục đóng vai trò quan trọng.

An Giang đã đẩy mạnh CCHC, nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đối thoại, chủ động nắm chắc tình hình và giải quyết kịp thời công việc liên quan đến người dân, DN. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành, tạo thuận lợi trong giải quyết TTHC cho người dân, DN, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công tác kiểm tra công vụ, kiểm tra CCHC được triển khai. Công tác đào tạo, bồi dưỡng về đạo đức công vụ tiếp tục được chú trọng. Năm 2020, tỉnh tập huấn văn hóa công sở, đạo đức công vụ cho 1.000 cán bộ, công chức, viên chức sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã; viên chức ngành y tế, giáo dục. Năm 2022, bồi dưỡng đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường cho 260 học viên.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang Trương Long Hồ cho biết, Chỉ số CCHC (PAR Index) giai đoạn 2020 - 2022 có sự biến động. Năm 2020, An Giang đứng hạng 26/63 tỉnh, thành phố của cả nước; năm 2021 xếp hạng 47; năm 2022 xếp hạng 42 (tăng 5 bậc). Với kết quả đó, An Giang nằm trong nhóm B (điều hành tốt) của Chỉ số CCHC; được công nhận sáng kiến, giải pháp mang lại hiệu quả (triển khai Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh (IOC), nhóm giải pháp hỗ trợ DN vừa và nhỏ). Thứ hạng Chỉ số CCHC tăng, thể hiện quyết tâm và những giải pháp của các cấp chính quyền trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Trong đó, có nâng cao chất lượng phục vụ, nâng cao sự hài lòng của người dân, DN đối với chính quyền.

Công tác cải cách TTHC ngày càng được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian, chi phí thực hiện. Tiếp nhận và giải quyết TTHC tập trung tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận “một cửa” các cấp; ứng dụng tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; cung cấp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. TTHC giải quyết đúng và sớm hạn ở cả 3 cấp đạt trên 99%.

Bên cạnh đó, việc xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số được tỉnh quan tâm, triển khai quyết liệt với các đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin, như: Đề án An Giang điện tử, thành lập Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin "một cửa" điện tử tỉnh; đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống mạng Internet, cấp phát máy vi tính phục vụ công việc của cán bộ, công chức, viên chức. Triển khai hệ thống phần mềm “một cửa” của tỉnh, kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành các lĩnh vực. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân, DN; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Việc nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm. Năm 2021, 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, toàn tỉnh thực hiện 42 cuộc thanh, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Qua kiểm tra, kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục hạn chế, vi phạm; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. (Baoangiang.com.vn 06/9, Hạnh Châu)Về đầu trang

Đà Nẵng: Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trong giải quyết thủ tục xuất nhập cảnh

Với tinh thần: "Vì Nhân dân phục vụ", "Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả của cải cách hành chính", nỗ lực bám sát tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chỉ đạo Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh xây dựng Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp hộ chiếu cho công dân Việt Nam ở mức độ 4 nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính tại đơn vị.

Bước đầu, việc đăng ký nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu qua Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an mới triển khai nên chưa được phổ biến rộng rãi dẫn đến tâm lý e ngại của người dân khi sử dụng Internet. Ngoài ra, điều kiện bắt buộc để đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến, công dân phải có căn cước công dân (CCCD), tài khoản ngân hàng để thanh toán chuyển khoản và phải đăng ký chính chủ thuê bao số điện thoại theo số căn cước công dân.

Bên cạnh đó, đường truyền Cổng Dịch vụ công của Bộ Công an bước đầu hoạt động đôi lúc xảy ra sự cố lỗi, quy định nghiêm ngặt của phần mềm nhận dạng đối chiếu ảnh chân dung và ảnh căn cước công dân nên người dân phải khai lại thông tin từ 2-3 lần để nộp hồ sơ nhưng vẫn không thành công… dẫn đến tình trạng một số người dân phải nhờ dịch vụ khai hộ để nộp hồ sơ trực tuyến dễ xảy ra nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân từ dịch vụ này. Xuất phát từ những nguyên nhân trên, thời gian đầu số lượng hồ sơ công dân nộp qua Cổng Dịch vụ công chưa cao.

Trước thực trạng trên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng yêu cầu Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh xây dựng các nội dung, công việc cần thực hiện nhằm đẩy mạnh việc đăng ký nộp hồ sơ cấp hộ chiếu qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an ngày càng tăng cao. Qua thời gian thực hiện cùng với sự nỗ lực hoàn thành và quyết tâm cao, kết quả đạt được đã tăng dần lên 20%, đến tháng 10/2022 đạt tỷ lệ 54,6%, tháng 11/2022 đạt tỷ lệ 91,4%, tháng 12/2022 đạt tỷ lệ 89,9%.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông trong nước bằng phương thức trực tuyến đạt tỉ lệ 93,64%, con số vượt xa 50% so với yêu cầu của Bộ Công an và Công an TP. Đặc biệt, từ tháng 6/2023 đến nay, việc tiếp nhận hồ sơ qua Cổng dịch vụ công Bộ Công an luôn đạt tỷ lệ 100%, là một trong những đơn vị đi đầu trong cả nước về lĩnh vực này. (Cadn.com.vn 06/9, Thanh Thúy)Về đầu trang

Yên Bái có 14/15 cơ sở khám, chữa bệnh kết nối hệ thống Telehealth

Thời gian qua, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách hành chính vào các hoạt động quản lý, khám chữa bệnh, tạo sự thay đổi tích cực trong các hoạt động của hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở.

Toàn tỉnh hiện có 14/15 cơ sở khám, chữa bệnh kết nối Hệ thống hỗ trợ tư vấn khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth). Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thực hiện bệnh án điện tử từ tháng 9/2022, được Cục Công nghệ thông tin, Bộ Y tế công nhận Bệnh viện không sử dụng giấy tờ.

Ngành y tế cũng đã triển khai liên thông đơn thuốc điện tử theo Thông tư số 27/2021/TT-BYT của Bộ Y tế tại tất cả các cơ sở y, dược trên địa bàn toàn tỉnh. Đầu tư thiết bị QR-Code để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân bằng căn cước công dân gắn chíp và ứng dụng VNeID.

Nhằm kịp thời hỗ trợ về khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và để người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế thuận tiện, Trung tâm Y tế thành phố Yên Bái đã đưa vào sử dụng mô hình ứng dụng "Bản đồ điện tử nhân viên y tế” và "Bản đồ điện tử xe cứu thương”.

Cùng với đó, 100% trạm y tế đã triển khai hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn (theo Quyết định số 3532/QĐ-BYT), phần mềm thống kê y tế điện tử, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử theo Quyết định số 831/QĐ-BYT của Bộ Y tế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành; thực hiện chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính của ngành Y tế tạo thuận lợi cho người dân tra cứu, lập hồ sơ yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính.

Ngoài ra, người dân có thể sử dụng ứng dụng YenBai-S để nhận được sự hỗ trợ về khám chữa bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe ban đầu, các thông tin về nhân viên y tế, xe cứu thương nơi gần nhất để gọi và gửi yêu cầu hỗ trợ về y tế.

Thời gian tới, ngành y tế tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước thực hiện mô hình bệnh viện thông minh, bệnh án điện tử, khám chữa bệnh từ xa... hiện đại hóa các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao. (Baoyenbai.com.vn 06/9, Thanh Chi)Về đầu trang

Lâm Đồng: Giám sát, xử lý vi phạm giao thông qua camera trên thành phố ngàn hoa

Hơn một tháng qua, ở Đà Lạt (Lâm Đồng), người dân, du khách ít thấy lực lượng Cảnh sát giao thông xuất hiện trên đường hơn. Điều đó không có nghĩa là công tác quản lý, giám sát hoạt động tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông của người dân, du khách bị buông lỏng. Thậm chí, các lỗi vi phạm của người tham gia giao thông được phát hiện, xử lý triệt để hơn trước rất nhiều.

Đó là nhờ vào sự hoạt động có hiệu quả của Trung tâm giám sát - điều hành giao thông đặt tại trụ sở Công an TP Đà Lạt.

Cuối tháng 7/2023, Trung tâm giám sát – điều hành giao thông TP Đà Lạt đã chính thức đi vào hoạt động với mắt 35 camera chất lượng cao, đặt ở các giao lộ chính, nút giao thông trọng điểm. Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự Công an TP Đà Lạt được giao nhiệm vụ vận hành trung tâm này.

Sau hơn một tháng đi vào hoạt động, trung tâm đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc bao quát, phát hiện các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) nơi công cộng, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân, du khách, ngăn chặn tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập đua xe trái phép, phóng nhanh vượt ẩu gây mất ANTT và từng bước giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông. Dữ liệu từ hệ thống camera chất lượng cao cũng góp phần đắc lực vào việc giúp lực lượng chức năng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, răn đe những hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Công an TP Đà Lạt cho biết, tới nay có thể khẳng định các mắt camera chất lượng cao của Trung tâm giám sát – điều hành giao thông đã thực sự trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng chức năng trong nỗ lực đảm bảo an toàn giao thông đô thị. Đây cũng là giải pháp tác động đến tâm lý, giúp người tham gia giao thông tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, khi người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý bất cứ lúc nào nếu vi phạm, đồng thời cũng tạo sự công bằng trong chấp hành pháp luật và xử lý vi phạm.

Phần lớn công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, phân luồng, hướng dẫn điều tiết giao thông nay đã được thực hiện ngay tại Trung tâm giám sát – điều hành giao thông. Thông qua hình ảnh, công nghệ cảnh báo tự động sẽ giúp lực lượng chức năng phát hiện sớm, xử lý nhanh sự cố giao thông trong nội đô, chủ động phòng ngừa các tình huống ùn tắc cục bộ vào giờ cao điểm, lễ, Tết…

Trung tâm giám sát – điều hành giao thông TP Đà Lạt tích hợp hệ thống tiên tiến, hiện đại, tự động phát hiện vi phạm qua ghi, lưu hình ảnh vào kho vi phạm 24/24 giờ. Sau đó, cán bộ điều hành Trung tâm sẽ phân loại các hành vi vi phạm rõ ràng nhất để làm các thủ tục chỉ rõ lỗi vi phạm, thời điểm vi phạm để gửi tới chủ phương tiện. Qua hơn 1 tháng hoạt động, Công an TP Đà Lạt đã tiến hành xử phạt nguội hơn 100 trường hợp đối với các hành vi vi phạm giao thông. Chủ phương tiện nhận thông báo vi phạm có thể dùng điện thoại quét mã QR trong thông báo để xem chi tiết vi phạm hoặc quét mã barcode.

Trưởng Công an TP Đà Lạt sẽ gửi tối đa 2 thông báo vi phạm hành chính cho chủ phương tiện vi phạm, quá 2 lần thông báo (mỗi lần 15 ngày) người vi phạm không tới nộp phạt, cơ quan Công an sẽ thực hiện các thủ tục thông báo tới Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. Nếu không chấp hành đóng phạt, chủ phương tiện sẽ không đăng kiểm được xe theo quy định. Đối với chủ phương tiện xe ôtô, xe máy đăng ký ngoài địa bàn TP Đà Lạt mà vi phạm, ngoài gửi thông báo qua đường bưu điện, Công an TP Đà Lạt còn gửi thông báo tới Công an địa phương (nơi chủ phương tiện đăng ký thường trú, tạm trú) để xử phạt.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, Phó Trưởng Công an TP Đà Lạt, từ khi Trung tâm giám sát – điều hành giao thông đi vào vận hành đã giảm áp lực cho lực lượng CSGT tại các nút giao thông trọng điểm, ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân được cải thiện rõ rệt, hiệu quả phòng ngừa tai nạn giao thông được nâng cao. (Cand.com.vn 06/9, Khắc Lịch)Về đầu trang

LĨNH VỰC CẢI CÁCH

Xây dựng cơ sở dữ liệu để quản lý đất đai hiệu quả

Đối với người dân và doanh nghiệp, khi có cơ sở dữ liệu đất đai sẽ mang lại nhiều tiện ích như tạo môi trường công khai, minh bạch, giảm phiền hà, rút ngắn thời gian khi thực hiện thủ tục hành chính.

Trao đổi với PV, ông Võ Anh Tuấn – Phó Cục trưởng Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai.

Đây cũng là nhiệm vụ phục vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai và kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành, địa phương tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

"Đối với cơ quan Nhà nước, cơ sở dữ liệu đất đai được xây dựng và đưa vào vận hành sẽ tạo sự thay đổi về phương thức làm việc. Quy trình cung cấp dịch vụ được minh bạch và trách nhiệm hơn, qua đó cải thiện sự tham gia và phản hồi tích cực từ các bên liên quan", ông Tuấn cho hay.

Theo ông Tuấn, hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất sẽ cung cấp một nền tảng, dữ liệu được chia sẻ rộng rãi với các bộ, ban, ngành khác, thúc đẩy tính minh bạch và sự tiếp cận của cộng đồng để cập nhật và khai thác thông tin đất đai đáng tin cậy.

"Việc khai thác, chia sẻ các thông tin đất đai giữa các cơ quan và các bên liên quan như cơ quan thuế, dân cư,.... bước đầu thực hiện rất hiệu quả, đặc biệt là những thông tin địa chính, để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, thông tin liên quan đến nguồn gốc sử dụng đất, giá đất và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính bền vững và quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai", ông Tuấn thông tin.

Đối với người dân và doanh nghiệp, khi có cơ sở dữ liệu đất đai sẽ mang lại nhiều tiện ích như tạo môi trường công khai, minh bạch, giảm phiền hà, rút ngắn thời gian khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

"Việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến có thể thực hiện 24/7 và có thể thực hiện tại bất cứ đâu có kết nối Internet, giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả, giảm thành phần hồ sơ, giấy tờ phải nộp đồng thời có thể theo dõi, giám sát được tình trạng giải quyết hồ sơ, tăng tính công khai, minh bạch của thủ tục hành chính về đất đai", ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, hiện nay các địa phương đã nhận thức và hiểu được được tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai là công cụ cơ bản để phục vụ tốt cho công tác quản lý đất đai.

Điển hình như một số địa phương đã xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên toàn tỉnh để quản lý đất đai theo hướng hiện đại. Và xây dựng được một khối lượng rất lớn dữ liệu đầu vào để xây dựng cơ sở dữ liệu đó là hệ thống bản đồ (dữ liệu đồ họa) và hệ thống hồ sơ đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất (dữ liệu thuộc tính).

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại các khó khăn, vướng mắc như dữ liệu đất đai là dữ liệu lớn, thuộc phạm vi cả nước. "Dữ liệu đất đai rất phức tạp, bao gồm cả dữ liệu đồ họa và dữ liệu thuộc tính có nhiều trường thông tin; biến động liên tục", ông Tuấn cho biết.

Việc đầu tư nguồn lực để xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của các địa phương chưa tương xứng so với yêu cầu, nhiệm vụ được giao dẫn đến tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai ở một số địa phương còn chậm, cơ sở dữ liệu đất đai do các tỉnh, thành phố xây dựng cơ bản chưa được phủ kín phạm vi toàn tỉnh; trình độ chuyên môn, kỹ năng để thực hiện việc xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai ở trung ương và địa phương hiện nay còn hạn chế.

"Nhiều địa phương do ngân sách khó khăn, không đảm bảo từ nguồn 10% tiền thu sử dụng đất cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai của địa phương; việc đầu tư kinh phí của ngân sách hàng năm của tỉnh, thành phố cho xây dựng, quản lý, vận hành cơ sở dữ liệu đất đai rất thấp, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ", ông Tuấn thông tin. (Vietnamnet.vn 06/9, Bảo Khánh)Về đầu trang

Viettel thử nghiệm thành công trợ lý "AI" cho Hệ thống Tòa án Việt Nam

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã thử nghiệm thành công Trợ lý ảo pháp luật phục vụ Hệ thống Tòa án. Đây là trợ lý ảo duy nhất tại Việt Nam hiện nay sở hữu hệ thống tri thức pháp luật lớn và đáng tin cậy. Ứng dụng công nghệ này giúp giảm 30% khối lượng công việc so với thao tác truyền thống, tối ưu thời gian vận hành của toàn bộ Hệ thống Tòa án hiện hành.

Trợ lý ảo pháp luật sở hữu hệ thống cơ sở tri thức ngành với hơn 160.000 văn bản pháp luật, 63 án lệ và hơn 1 triệu bản án trong đó có hơn 1.200 quyết định giám đốc thẩm và hơn 80.000 bản án phúc thẩm do Tòa án Nhân dân tối cao cung cấp. Cơ sở dữ liệu tri thức pháp luật này cho phép người dùng dễ dàng tra cứu nhanh và chính xác các văn bản pháp luật, hỗ trợ hoạt động tố tụng.

Sau hơn một năm thử nghiệm, có hơn 3 triệu lượt sử dụng, trung bình có 5.000 - 6.000 lượt hỏi đáp, tra cứu mỗi ngày, giúp giảm 30% khối lượng công việc, thời gian so với thao tác truyền thống. Tính đến tháng 8.2023, trợ lý ảo pháp luật đã hỗ trợ hơn 12.000 tài khoản cho 100% thẩm phán, cán bộ công chức của Tòa án.

Khác với hệ thống tìm kiếm thông thường, trợ lý ảo pháp luật có thể chỉ dẫn văn bản pháp luật, án lệ; hướng dẫn xử lý những tình huống pháp lý cụ thể; giới thiệu những bản án, quyết định của Tòa án tương tự để tham khảo; hỗ trợ thẩm phán thực hiện các hoạt động tố tụng; trong tương lai sẽ có thể hỗ trợ đưa ra đoán định tư pháp.

Để trợ lý ảo pháp luật có thể đạt được sự tự nhiên và gần gũi trong câu trả lời, đội ngũ kỹ sư Viettel đã tham khảo và thử nghiệm các mô hình ngôn ngữ lớn, song song đó hệ thống tích hợp các mô hình học sâu (Deep learning) cũng như các thuật toán tìm kiếm nội dung theo ngữ nghĩa (Semantic Search) cho phép các kiểm soát viên dễ dàng tra cứu nhanh và chính xác các văn bản pháp luật.

Đây là hệ thống được thiết kế riêng cho ngôn ngữ tiếng Việt do đó có khả năng xử lý vượt trội về phương ngữ của nhiều vùng miền, giọng đọc giống đến 96% giọng người thật.
Viettel hướng tới cung cấp trợ lý ảo pháp luật cho người dân Việt Nam, hỗ trợ người dân đoán định được tình huống pháp lý mà mình gặp phải, góp phần thực hiện mục tiêu phổ cập pháp luật cũng như giảm tải cho hệ thống toà án nói chung. (Daibieunhandan.vn 06/9, Đỗ Quyên) Về đầu trang

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

54 cán bộ bị xử lý do không trung thực về nguồn gốc tài sản tăng thêm

Chính phủ cho biết có 23 trường hợp nộp lại quà tặng cho đơn vị, với số tiền 93 triệu đồng. 54 người bị xử lý do không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm.

Chính phủ vừa có báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2023 gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Báo cáo cho thấy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan chức năng đã nỗ lực lớn, quyết tâm cao, thực hiện nghiêm túc kết luận của Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn, để lại dấu ấn tốt, củng cố thêm niềm tin của nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Đề cập việc xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ, Chính phủ cho biết các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 8.150 văn bản; huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung 1.938 văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ.

Cùng với đó tiến hành 6.374 cuộc kiểm tra việc thực hiện các định mức, tiêu chuẩn, chế độ, phát hiện 300 vụ việc và 439 người vi phạm (tăng 28% số vụ và 38,1% số người vi phạm so với năm 2022); đã xử lý hành chính 129 người; chuyển xử lý hình sự 2 người; kiến nghị thu hồi 45,2 tỷ đồng, đã thu hồi được 37,4 tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho biết đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 7.651 cơ quan, tổ chức, đơn vị (tăng 67,1% so với năm 2022); kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm và xử lý 893 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp (số trường hợp vi phạm tăng 71,5% so với năm 2022). Có 23 trường hợp nộp lại quà tặng cho đơn vị, với số tiền 93 triệu đồng.

Trong kỳ đã có 60.458 người kê khai tài sản thu nhập lần đầu; 545.535 người đã kê khai hằng năm; 44.015 người đã kê khai bổ sung; 161.928 người kê khai tài sản thu nhập phục vụ công tác cán bộ; 655.299 người đã được công khai bản kê khai tài sản thu nhập.

Kết quả xác minh tài sản, thu nhập năm 2022 là 13.093 người; có 2.664 người có sai sót về kê khai sai mẫu, chưa bảo đảm theo hướng dẫn, không đầy đủ thông tin, chậm thời hạn so với quy định…; có 54 người bị xử lý do không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập và giải trình nguồn gốc tài sản tăng thêm.

Về xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, báo cáo cho thấy, có 39 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng, trong đó có 11 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đã bị xử lý hình sự do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng; 28 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. (VOV.vn 06/9, Hiếu Minh)Về đầu trang./.

Các tin khác

12