Văn phòng UBND tỉnh: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là thủ tục hành chính   Tin mới
Thời gian qua, Văn phòng UBND tỉnh đã nghiêm túc triển khai Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2022 tại cơ quan và đạt nhiều kết quả tích cực.
Xem tiếp
Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia dự thi trắc nghiệm trực tuyến Cuộc thi ‘‘Tìm hiểu cải cách hành chính và tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022’’   Tin mới
Đó là thông tin tại Công văn số 3652/VPUBND-HCTC ngày 15/9/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính và tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình...
Xem tiếp
Triển khai các kế hoạch nhằm nâng cao thứ hạng chỉ số do Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối trong bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh   Tin mới
Ngày 24/8/2022, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2926/KH-VPUBND để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao thứ hạng các chỉ số do Văn phòng UBND tỉnh làm đầu...
Xem tiếp
Tự đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính   Tin mới
Văn phòng UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4683/VPUBND-HCTC về việc tự đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính (CCHC).
Xem tiếp
Xây dựng nền hành chính của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ Nhân dân   Tin mới
Đó là mục tiêu Văn phòng UBND tỉnh đề ra tại Quyết định số 64/QĐ-VPUBND về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Văn phòng UBND tỉnh giai đoạn 2021 - 2030.
Xem tiếp

03