Về việc phản ánh của Báo Sài Gòn Giải Phóng   Tin mới
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng về việc Báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 19/02/2024 có bài viết với tiêu đề “Quảng Bình: Nhà máy viên nén 240 tỷ đồng vẫn nằm trên giấy”...
Xem tiếp
Về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu   Tin mới
Ngày 26/01/2024, Báo Điện tử xây dựng có bài đăng: “Quảng Bình: Dự án điện mặt trời gần 56 triệu USD chưa có quy hoạch vẫn được cấp chủ trương đầu tư”, đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực...
Xem tiếp
Về việc kiểm tra nội dung Báo Dân Việt phản ánh   Tin mới
Báo Dân Việt số ra ngày 18 tháng 01 năm 2024 có bài “Quảng Bình: Ngư dân xót xa nhìn một trong những bờ biển đẹp nhất Đồng Hới xói lở dần” (có photo Bài báo kèm theo); sau khi xem xét, đồng chí Chủ tịch...
Xem tiếp

02