Về việc phản ánh của Báo Thanh niên   Tin mới
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng về việc Báo Thanh niên số ra ngày 13/7/2024 có bài viết với tiêu đề “Nhiều công trình thủy lợi ở Quảng Bình bị xâm phạm” (có bài viết...
Xem tiếp
Kiểm tra nội dung Báo Lao động phản ánh   Tin mới
Báo Lao động số ra ngày 10 tháng 7 năm 2024 có bài “Trại lợn ở Quảng Bình gây mùi hôi thối, người dân phải đeo khẩu trang cả khi ngủ” (có photo Bài báo kèm theo); sau khi xem xét, đồng chí Phó Chủ tịch...
Xem tiếp
Nội dung Báo Người lao động phản ánh   Tin mới
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh tại bài báo “Sống khổ vì ô nhiễm giữa lòng thành phố” của Báo Người lao động số ra ngày 10 tháng 7 năm 2024 (Photo bài báo kèm theo),...
Xem tiếp

07