07

Quảng Bình: Đẩy nhanh tiến độ dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế... Tin mới
Tính đến ngày 30/6, tỷ lệ giải ngân năm 2024 của các dự án sử dụng nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội là 26.947/110.784 triệu đồng, đạt tỷ lệ khá thấp (24,3%). Do vậy, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu đơn vị đẩy nhanh thi công và giải ngân vốn hoàn thành.....
Lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình: Tri ân bằng cả tấm lòng Tin mới
Trong các cuộc kháng chiến giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, hàng nghìn người con quê hương Quảng Bình đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu...