Văn phòng UBND tỉnh hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”   Tin mới
Để Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” được triển khai rộng rãi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia, ngày 22/11/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã có...
Xem tiếp
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10   Tin mới

Đó là nội dung trọng tâm tại Công văn số 4196/VPUBND-HCTC ngày 02/10/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tháng 10/2023.

Xem tiếp
Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 9/2023   Tin mới
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 9/2023, ngày 11/9/2023, Văn phòng UBND đã có Công văn số 3779/VPUBND-HCTC chỉ đạo các phòng, ban, trung tâm triển khai thực...
Xem tiếp
Văn phòng UBND tỉnh tăng cường triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin   Tin mới
Tại Công văn số 3646/VPUBND-HCTC ban hành ngày 29/8/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã chỉ đạo trưởng các phòng, ban, trung tâm tăng cường triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin.
Xem tiếp
Các phòng, ban, trung tâm tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông   Tin mới
Ngày 11/8/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3379/VPUBND-HCTC về việc triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị tại Báo cáo kết quả giám sát tình hình thực hiện quy định pháp luật về bảo...
Xem tiếp
Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 02/2023   Tin mới

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật  (PBGDPL), Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 379/VPUBND-HCTC về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 02/2023.

Xem tiếp
Văn phòng UBND tỉnh: Những nội dung trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 12/2022   Tin mới
Thực hiện Công văn số 3537/HĐPH ngày 02/12/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 12/2022, ngày 12/12/2022, Văn...
Xem tiếp
Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2022   Tin mới
Chiều ngày 23/6/2022, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trần Quang, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự...
Xem tiếp

02