Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 02/2023   Tin mới

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật  (PBGDPL), Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 379/VPUBND-HCTC về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, PBGDPL tháng 02/2023.

Xem tiếp
Văn phòng UBND tỉnh: Những nội dung trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong tháng 12/2022   Tin mới
Thực hiện Công văn số 3537/HĐPH ngày 02/12/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 12/2022, ngày 12/12/2022, Văn...
Xem tiếp
Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2022   Tin mới
Chiều ngày 23/6/2022, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trần Quang, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự...
Xem tiếp

03