Tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ quan Văn phòng UBND tỉnh

10:20, Thứ Sáu, 17-5-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 15/5/2024, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 2229/VPUBND-QTTV yêu cầu Trưởng các phòng, ban, trung tâm; Đội Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cơ sở và Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu trụ sở UBND tỉnh tăng cường đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại cơ quan Văn phòng UBND tỉnh.

Cụ thể, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng, ban, trung tâm tiếp tục thực hiện nghiêm túc; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Luật PCCC, các nghị định, thông tư hướng dẫn, quy định nhằm nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức đối với công tác PCCC và CNCH.

Đội PCCC và CNCH cơ sở tổ chức, duy trì tốt việc tự kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH tại đơn vị; nâng cao chất lượng hoạt động theo phương châm 4 tại chỗ “Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ”; tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, dự báo tình hình để chủ động, xây dựng Kế hoạch, phương án PCCC và CNCH; kịp thời rà soát, đề nghị bổ sung đội viên Đội PCCC và CNCH đảm bảo quân số theo quy định; phối hợp tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho các đội viên; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, chấp hành quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; tăng cường phối hợp chặt chẽ với đơn vị, địa phương trên địa bàn trong công tác PCCC và CNCH.
Phòng Quản trị - Tài vụ tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số chế độ đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy, phục vụ chữa cháy, thành viên đội dân phòng, đội PCCC cơ sở và chuyên ngành tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC; phối hợp với Đội PCCC và CNCH cơ sở, phòng, ban, trung tâm có liên quan, tham mưu bố trí nguồn chi cho các hoạt động thường xuyên trong công tác PCCC và CNCH...

Ngoài ra, Đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu trụ sở UBND tỉnh tăng cường phối hợp, tuần tra, kiểm tra nguồn điện của cơ quan khi hết giờ làm việc, kịp thời phát hiện các sự cố về cháy nổ (nếu có xảy ra) để thông tin kịp thời đến Đội PCCC và CNCH cơ sở biết, có biện pháp xử lý.

PV Hồng Mến
 

Các tin khác

06