Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy

17:0, Thứ Sáu, 19-4-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 19/4/2024, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1777/VPUBND-QTTV về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các phòng, ban, trung tâm tiếp tục thực hiện văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy để triển khai tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra cháy, nổ và hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, các điều kiện an toàn cháy, nổ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự phòng ngừa, không để xảy ra cháy, nổ.

Mặt khác, Phòng Quản trị - Tài vụ tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc duy trì biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn các vụ cháy, nổ xảy ra, đặc biệt là việc quản lý, sử dụng hệ thống, thiết bị điện và chất, hàng nguy hiểm cháy, nổ; duy trì hiệu quả hoạt động của đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở; trang bị phương tiện và điều kiện cần thiết khác phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy theo quy định; kịp thời phát hiện, tham mưu chấn chỉnh, khắc phục hành vi vi phạm an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu Đội Công an bảo vệ mục tiêu tại trụ sở UBND tỉnh tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ tốt trụ sở trong và ngoài giờ hành chính.

PV Mai Anh
 

Các tin khác

07