Nâng cao trách nhiệm trong chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước

16:51, Thứ Tư, 24-4-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Đó là yêu cầu của Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số 1876/VPUBND-HCTC ngày 24/4/2024.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các phòng, ban, trung tâm tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ bí mật Nhà nước (BMNN); chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý chấp hành và thực hiện nghiêm túc Nội quy bảo vệ BMNN tại Quyết định số 08/QĐ-VPUBND ngày 31/01/2024 của Văn phòng UBND tỉnh; thường xuyên kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót.

Bên cạnh đó, các phòng, ban, trung tâm quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không thực hiện việc kết nối thiết bị điện thoại thông minh, máy tính bảng và thiết bị thông minh khác với máy tính soạn thảo, lưu giữ tài liệu BMNN; sử dụng điện thoại hoặc thiết bị khác để chụp hoặc gửi tài liệu BMNN; gửi tài liệu BMNN qua hộp thư điện tử (Gmail, zalo, facebook…); sử dụng USB, ổ cứng di động và các thiết bị lưu trữ khác có khả năng tự sao chép dữ liệu để sao chép, chuyển đổi dữ liệu giữa máy tính soạn thảo, lưu trữ BMNN với máy tính có kết nối internet; không đăng tải các tài liệu, thông tin mật, văn bản có tính chất nhạy cảm lên Cổng/Trang thông tin điện tử.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải nắm vững quy trình quản lý, chuyển giao, lưu trữ tài liệu BMNN, không để bị mất, thất lạc, đảm bảo phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ. Cán bộ, công chức, viên chức được giao soạn thảo văn bản BMNN phải sử dụng máy tính được trang cấp riêng phục vụ chuyên dụng cho soạn thảo, lưu trữ BMNN của cơ quan; tuyệt đối nghiêm cấm việc soạn thảo, lưu giữ tài liệu có chứa nội dung BMNN trên máy tính hoặc thiết bị khác có kết nối với mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, trừ trường hợp lưu giữ BMNN theo quy định của pháp luật về cơ yếu.

Văn phòng UBND tỉnh cũng nghiêm cấm việc cài đặt thêm phần mềm, thay đổi các thiết lập trên máy tính phục vụ soạn thảo văn bản BMNN để kết nối với các thiết bị mạng internet, thiết bị thông tin lưu trữ, các thiết bị khác (trừ máy in) nhằm truyền, nhận tin. Khi máy tính soạn thảo BMNN hư hỏng cần báo cáo Lãnh đạo Văn phòng để chỉ đạo xử lý thay thế khắc phục theo quy định.

Bộ phận Văn thư cần rà soát kỹ, đảm bảo tuyệt đối không để tài liệu, văn bản có chứa nội dung BMNN gửi nhận trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Khi gửi tài liệu, vật chứa BMNN qua dịch vụ bưu chính phải được thực hiện theo quy định của pháp luật về bưu chính (dịch vụ bưu chính KT1).

PV:NQ

Các tin khác

07