Phát động bình chọn Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

10:57, Thứ Ba, 2-4-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 1548/KH-UBND ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh tổ chức Cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình; thể lệ cuộc thi sáng tác Biểu trưng (logo) tỉnh Quảng Bình của Ban Tổ chức Cuộc thi (Thể lệ cuộc thi số 137/TL-BTC ngày 21/8/2023), Hội đồng nghệ thuật chấm, chọn logo tỉnh Quảng Bình đã tổ chức chấm chọn logo tỉnh Quảng Bình trình tự các bước theo quy định của Thể lệ Cuộc thi. 

03 mẫu logo của 03 tác giả có số điểm cao nhất

Qua kết quả chấm chọn (bước 1, bước 2), Hội đồng nghệ thuật đã chọn được 03 mẫu logo của 03 tác giả có số điểm cao nhất trong số 229 tác phẩm của 119 tác giả dự thi (trong đó có 36 tác phẩm của 14 tác giả tỉnh Quảng Bình) để lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các phòng, ban, trung tâm tích cực tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 1407/KH-UBND và Thể lệ cuộc thi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị; phát động để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình tích cực tham gia ý kiến; đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các phòng, ban, trung tâm tham gia theo địa chỉ: http://www.svhtt.quangbinh.gov.vn (Mục Biểu trưng lấy ý kiến Nhân dân bình chọn logo tỉnh Quảng Bình (Đợt II); http://www.quangbinhtourism.vn;http://www.baoquangbinh.vn;http://www.quangbinh.gov.vn http://www.qbtv.vn. Thời gian lấy ý kiến  từ ngày 21/3 - 01/4/2024.

Văn phòng UBND tỉnh cũng yêu cầu Trung tâm Tin học - Công báo đăng tải thông báo kết quả chấm, chọn logo trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Bình địa chỉ: https://www.quangbinh.gov.vn.

PV Minh Huyền

Các tin khác

04