Tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử của Việt Nam trên địa bàn tỉnh”

10:32, Thứ Tư, 5-6-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nhằm lan tỏa, hưởng ứng mạnh mẽ Cuộc thi, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, ngày 14/5/2024, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn yêu cầu Trưởng các phòng, ban, trung tâm tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

Thông qua các hình thức đa dạng như phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép trong buổi sinh hoạt tại đơn vị, từng phòng, ban, trung tâm tập trung vào một số nội dung trọng tâm, đó là: Tuyên truyền rộng rãi về kế hoạch, thể lệ, kết quả của Cuộc thi; phát huy tính gương mẫu, tiên phong của cán bộ, công chức, viên chức, tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. 

Cùng với đó, các phòng, ban, trung tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của quy định pháp luật về căn cước, định danh và xác thực điện tử đối với sự phát triển của kinh tế, xã hội trong nước nói chung và sự thành công của Đề án 06, chuyển đổi số Quốc gia nói riêng, trong đó tập trung phổ biến, quán triệt về nội dung cơ bản, sự cần thiết, điểm mới của Luật Căn cước năm 2023, qua đó tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện Luật Căn cước năm 2023.

Bộ tài liệu tuyên truyền về Luật Căn cước năm 2023 và Cuộc thi sẽ được cập nhật tại website https://canhsatquanlyhanhchinh.gov.vn, trên ứng dụng định danh điện tử VNeID và mã QR dưới đây:

PV Minh Huyền

 

Các tin khác

07