Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 3/2024

19:36, Thứ Năm, 14-3-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Đó là yêu cầu của Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số 1090/VPUBND-HCTC ngày 13/3/2024.

Cụ thể, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng, ban, trung tâm đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC&NLĐ) tại đơn vị những nội dung cơ bản của Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật Biên phòng Việt Nam và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11/01/2024 của Chính phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; Nghị định số 90/2023/NĐ-CP ngày 13/12/2023 của Chính phủ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ; Thông tư số 34/2023/TT-BGTVT ngày 30/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2019/TT-BGTVT ngày 03/5/2019 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa; Thông tư số 01/2024/TT-BGTVT ngày 26/01/2024 của Bộ Trưởng Bộ GTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt…; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, khuyến khích CBCCVC&NLĐ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến đối với các TTHC khi có yêu cầu.

Mặt khác, Trưởng các phòng, ban, trung tâm tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn CBCCVC&NLĐ sử dụng tài khoản định danh điện tử; thực hiện dịch vụ công trực tuyến, các tiện ích của Đề án 06; bảo vệ an toàn dữ liệu, thông tin cá nhân trên môi trường điện tử… trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, nền tảng mạng xã hội và hình thức phù hợp khác; phát huy tính gương mẫu của CBCCVC&NLĐ trong sử dụng các tiện ích của Đề án 06, ứng dụng của thẻ CCCD, VNeID, DVC trực tuyến; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại, tố cáo, pháp luật về tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại như Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được các sở, ban, ngành, địa phương cấp phát để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.  

PV:NQ

Các tin khác

04