Công bố Kết quả đánh giá chung việc giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công tỉnh quý IV/2023

16:22, Thứ Ba, 23-1-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 125/QĐ-UBND về công bố Kết quả đánh giá chung việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng Dịch vụ (DVC) tỉnh của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố quý IV/2023.

Kết quả đánh giá chung việc giải quyết TTHC trên DVC công tỉnh của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh

Về Kết quả đánh giá chung việc giải quyết TTHC quý IV/2023 của các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, nhóm có kết quả cao nhất là Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Ban Dân tộc đạt 100% và Sở Tài nguyên và Môi trường có kết quả thấp nhất với 91.0%.

Kết quả đánh giá chung việc giải quyết TTHC trên DVC công tỉnh của UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Đối với Kết quả đánh giá chung việc giải quyết TTHC quý IV/2023 của UBND các huyện, thị xã, thành phố, thành phố Đồng Hới có kết quả cao nhất đạt 91.9% và huyện Lệ Thủy có kết quả thấp nhất với 90.1%.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm xử lý kết quả đánh giá trên chức năng “Đánh giá trực tuyến việc giải quyết TTHC” của Cổng DVC tỉnh theo quy định của Chính phủ. 

PV Minh Huyền

Các tin khác

02