Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2024

19:35, Thứ Năm, 14-3-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 13/3/2024, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 1097/VPUBND-HCTC về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2024. 

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng, ban, trung tâm tiếp tục phổ biến, quán triệt Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật TNBTCNN đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý bằng các hình thức, biện pháp phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thuộc phạm vi quản lý và các mục tiêu, yêu cầu, nội dung, tiến độ được giao trong Kế hoạch số 435/KH-VPUBND ngày 26/01/2024 của Văn phòng UBND tỉnh để triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện.

Bên cạnh đó, Trưởng các phòng, ban, trung tâm xác định đúng căn cứ, phạm vi về TNBTCNN khi có vụ việc xảy ra; tham mưu cơ quan giải quyết bồi thường kịp thời thụ lý, giải quyết dứt điểm các vụ việc yêu cầu bồi thường phát sinh bảo đảm đúng quy định của pháp luật (nếu có); cử cán bộ được giao phụ trách công tác bồi thường Nhà nước tham gia tập huấn nghiệp vụ và kỹ năng chuyên sâu về công tác bồi thường Nhà nước khi cơ quan có thẩm quyền tổ chức.  

PV:NQ

Các tin khác

04