Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức

15:39, Thứ Tư, 27-12-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Trong thời gian qua, việc chuyển đổi vị trí công tác (VTCT) đối với công chức, viên chức của Văn phòng UBND tỉnh đã bước đầu thực hiện theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số phòng, ban, trung tâm chưa nghiêm túc thực hiện chuyển đổi VTCT trong nội bộ phòng, ban, trung tâm; vẫn còn tình trạng công chức, viên chức đảm nhiệm công việc thuộc danh mục chuyển đổi VTCT quá thời gian quy định nhưng chưa thực hiện chuyển đổi; triển khai chuyển đổi VTCT còn chậm, ban hành kế hoạch chuyển đổi chung chung…

Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị trực thuộc, tạo sự chuyển biến trong việc xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng, ban, trung tâm thực hiện nghiêm quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh về chuyển đổi VTCT.

Cùng với đó, Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh cũng yêu cầu thực hiện chuyển đổi trong nội bộ phòng, ban, trung tâm đối với VTCT thuộc danh mục phải định kỳ chuyển đổi theo quy định. Trường hợp phòng, ban, trung tâm có một vị trí trong danh mục định kỳ chuyển đổi mà vị trí này có yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ khác với vị trí còn lại của phòng, ban, trung tâm hoặc phòng, ban, trung tâm  gặp khó khăn trong công tác chuyển đổi thì báo cáo Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để xem xét, giải quyết. Những trường hợp chưa thực hiện định kỳ chuyển đổi VTCT theo quy định; có thời gian công tác tại vị trí hiện tại trên 05 năm thì khẩn trương thực hiện việc chuyển đổi hoặc đề nghị chuyển đổi theo quy định.

Mặt khác, các phòng, ban, trung tâm thực hiện việc chuyển đổi VTCT đối với trường hợp kế toán đã thực hiện bổ nhiệm lại, thời gian công tác ở vị trí hiện tại trên 05 năm phù hợp với năng lực, sở trường của công chức, viên chức và đúng thẩm quyền theo phân cấp quản lý; hằng năm xây dựng kế hoạch chuyển đổi VTCT kèm theo danh sách chuyển đổi đối với công chức, viên chức theo hướng dẫn.

Đặc biệt, Trưởng các phòng, ban, trung tâm chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh về việc thực hiện định kỳ chuyển đổi VTCT đối với công chức, viên chức thuộc đơn vị mình.

PV Minh Huyền

Các tin khác

02