Tiếp tục nâng cao trách nhiệm, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại đơn vị

16:41, Thứ Ba, 7-11-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 07/11/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4843/VPUBND-QTTV thực hiện Công văn số 2234/UBND-NCVX ngày 02/11/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 1014/CĐ-TTg ngày 26/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các phòng, ban, trung tâm tiếp tục nâng cao trách nhiệm, triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) tại đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự phòng ngừa, không để xảy ra cháy, nổ; đổi mới tư duy, nhận thức, phương pháp, cách tiếp cận, tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH trong giai đoạn hiện nay. 

Bên cạnh đó, các phòng, ban, trung tâm phải nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; xác định, xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, trong lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra giám sát hoặc thực hiện không đầy đủ theo chức năng, nhiệm vụ về công tác PCCC và CNCH.

Phòng Quản trị - Tài vụ kiểm tra, rà soát vị trí có nguy cơ cháy cao và tổ chức kiểm tra về PCCC, định kỳ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại đơn vị; kịp thời phát hiện, tham mưu chấn chỉnh, khắc phục hành vi vi phạm an toàn về PCCC; đổi mới hình thức, phương pháp, biện pháp tuyên truyền, kỹ năng về công tác PCCC và CNCH, trong đó tập trung tuyên truyền, hướng dẫn sâu, rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện nghiêm túc công tác thường trực 24/24h, đảm bảo sẵn sàng chữa cháy, CNCH kịp thời, có hiệu quả, đặc biệt là vào ban đêm; xây dựng phương án chữa cháy, CNCH có huy động lực lượng, phương tiện của đơn vị; phối hợp với các cơ sở, khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ, tai nạn, sự cố cao tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH nâng cao tính chủ động và kỹ năng chữa cháy, CNCH khi có cháy, nổ, tai nạn, sự cố xảy ra.

Ngoài ra, Phòng Quản trị - Tài vụ củng cố, kiện toàn, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở; trang bị phương tiện PCCC và CNCH đảm bảo theo quy định về số lượng, chất lượng để xử lý kịp thời cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngay khi mới phát sinh; tham mưu gấp rút triển khai dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở; đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị bảo đảm theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác PCCC.

Đội Công an bảo vệ mục tiêu tại trụ sở UBND tỉnh tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ tốt trụ sở trong và ngoài giờ hành chính.

PV Hồng Mến
 

Các tin khác

06