Năm 2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đón tiếp khoảng 100.000 lượt người đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính

16:21, Thứ Hai, 25-12-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 22/12/2023, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Trần Văn Hoài, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Năm 2023, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Các hoạt động, như phối hợp, đôn đốc, giám sát việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC); công tác tiếp nhận và cập nhật ý kiến nhận xét, đánh giá của tổ chức, cá nhân về việc giải quyết TTHC; các tiện ích hỗ trợ cho công dân, tổ chức đến giải quyết TTHC; công tác tuyên truyền… đều mang lại hiệu quả rõ rệt. Với việc ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng đồng bộ, hiện đại, thống nhất trong giải quyết TTHC, Trung tâm thực hiện tốt vai trò là đầu mối triển khai Hệ thống thông tin giải quyết TTHC đến cơ quan, đơn vị liên quan, bảo đảm kết nối việc quản lý hồ sơ từ Trung tâm về các sở, ngành và ngược lại. 


Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chủ trì hội nghị

Trong năm, Trung tâm đón tiếp khoảng 100.000 lượt người đến liên hệ giải quyết TTHC, trung bình mỗi ngày tiếp nhận và trả kết quả hơn 500 hồ sơ. Từ ngày 01/01 - 29/11/2023, tổng số hồ sơ cần giải quyết là 101.225 hồ sơ các loại. Số hồ sơ đăng ký một chiều (đăng ký trả kết quả qua dịch vụ BCCI tại quầy Bưu điện ở Trung tâm) 21.066 hồ sơ, đã có kết quả gửi trả cho cá nhân, tổ chức 24.866 hồ sơ. Bên cạnh đó, Trung tâm đã thực hiện tiếp nhận 808 hồ sơ với 354 hồ sơ trực tuyến và 454 hồ sơ trực tiếp, trong đó 538 hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, 270 hồ sơ đăng ký thành lập đơn vị trực thuộc. 


Đồng chí Hồ Văn Thành, Phó Giám đốc Trung tâm trình bày báo cáo tổng kết

Đặc biệt, việc niêm yết, công khai TTHC được thực hiện nghiêm túc, kịp thời tại Trung tâm, đảm bảo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu, tra cứu thông tin khi đến giao dịch. 


Đồng chí Trần Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm giải trình một số vấn đề liên quan

Năm 2024, Trung tâm Phục vụ hành chính công tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC và trả kết quả cho các cá nhân, tổ chức đến thực hiện TTHC kịp thời, chính xác và đầy đủ; tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trong việc giải quyết TTHC và báo cáo UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh để chuyển đến cơ quan, người có thẩm quyền xử lý; triển khai số hóa đối với 100% hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC theo quy định; tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện giải pháp đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và nâng cao hiệu quả, năng suất tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC tại Trung tâm; tăng cường công tác quản lý cán bộ làm việc tại Trung tâm, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công vụ đối với cán bộ biệt phái...

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

PV Hồng Mến

Các tin khác

02