Văn phòng UBND tỉnh hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam”

16:0, Thứ Tư, 22-11-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Để Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” được triển khai rộng rãi, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia, ngày 22/11/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 5163/VPUBND-HCTC triển khai các nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng, ban, trung tâm.

Theo đó, các phòng, ban, trung tâm triển sẽ tích cực tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch số 2374/KH-UBND ngày 17/11/2023 của UBND tỉnh và Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị; phát động để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi. 

Trung tâm Tin học - Công báo đẩy mạnh công tác truyền thông về Cuộc thi và liên kết Website của Cuộc thi đến Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan tiện theo dõi và tham gia.

Xem thể lệ Cuộc thi tại đây 

PV Hồng Lựu
 

Các tin khác

02