Quảng Bình xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc

16:12, Thứ Sáu, 17-3-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sáng 17/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Báo cáo của Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), địa phương đã nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là: nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng và củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Nhờ vậy, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; lực lượng vũ trang tỉnh nhà ngày vững mạnh toàn diện; quốc phòng, an ninh được củng cố và tăng cường. An ninh chính trị trên địa bàn ổn định, hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt kế hoạch đề ra, lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình đạt được trong thời gian qua.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Nhấn mạnh những năm tới, xu thế hòa bình, hợp tác, hội nhập vẫn là xu thế chung, song, tình hình thế giới có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó dự báo, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài nêu rõ, cộng đồng quốc tế nói chung, Việt Nam nói riêng ngày càng phải đối phó quyết liệt hơn với những thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng và những hình thái chiến tranh mới. Trên cơ sở đó, chúng ta phải không ngừng chăm lo, củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đề nghị Quảng Bình tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền lấy sức mạnh của nhân dân cần làm động lực chủ yếu, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thế trận lòng dân, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động của toàn dân đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng làm nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội để phát triển kinh tế; chú trọng quán triệt, vận dụng đúng đắn mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược vào nghị quyết lãnh đạo nhiệm kỳ và hằng năm bảo đảm phù hợp đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, cơ quan, đơn vị để làm cơ sở tổ chức thực hiện.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình tặng bằng khen cho 11 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Nguồn: nhandan.vn

Các tin khác

06