Tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá

11:3, Thứ Tư, 24-5-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 23/5/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 2029/VPUBND-HCTC về việc tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các phòng, ban, trung tâm tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; nghiêm túc chấp hành không sử dụng những sản phẩm này tại cơ quan, đơn vị.

Trung tâm Tin học - Công báo sưu tầm đăng tải các tin, bài về tác hại của việc sử dụng thuốc lá điếu thông thường, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha lên Trang Thông tin điện tử Văn phòng nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị, đồng thời vận động người thân gia đình hưởng ứng tích cực không sự dụng thuốc lá.

PV ĐHà

Các tin khác

06