Chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc

16:43, Thứ Tư, 10-5-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 10/5/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 1822/VPUBND-HCTC yêu cầu các phòng, ban, trung tâm tăng cường công tác lãnh đạo thực hiện nghiêm túc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ.

Bên cạnh đó, các phòng, ban, trung tâm chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật; khẩn trương rà soát các nhiệm vụ, kịp thời tham mưu theo thẩm quyền và trong thời hạn được pháp luật quy định, không để chậm trễ, kéo dài; kịp thời sửa đổi, bổ sung ngay quy trình phân công và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc; cắt giảm, đơn giản hóa những quy trình, thủ tục không cần thiết; tuyệt đối không để xảy ra việc đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, bảo đảm các công việc được giao tham mưu phải được xử lý nhanh chóng, kịp thời.

Văn phòng UBND tỉnh cũng yêu cầu các phòng, ban, trung tâm tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ, nhất là kiểm tra đột xuất theo thẩm quyền; kịp thời rà soát, thay thế hoặc đề nghị điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được giao…

PV Mai Anh
 

Các tin khác

05