Văn phòng UBND tỉnh: Hội nghị giới thiệu nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

16:33, Thứ Sáu, 12-5-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Sáng ngày 12/5/2023, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị bằng hình thức trực tuyến kết nối tại điểm cầu chính Tỉnh ủy nhằm giới thiệu, quán triệt, học tập, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Hoài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh và Chi bộ Ban Dân tộc, Sở Ngoại vụ.

Tại hội nghị, các đảng viên đã được nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương, Tổ trưởng Tổ biên tập giới thiệu về quá trình biên tập, nội dung cốt lõi; những điểm mới, điểm ấn tượng… về cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nội dung cuốn sách là sự tổng kết thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, cụ thể, đầy sức thuyết phục của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống, để cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ, quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả công tác này.

Cuốn sách với hơn 600 trang được chia làm 03 phần nhằm khẳng định niềm tin, sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp Nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả trong, ngoài nước với những thành tựu đạt được và ý nghĩa to lớn của công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng những năm qua, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam.

Qua cuốn sách, cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực...

PV Hồng Lựu

Các tin khác

07