Đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh

11:43, Thứ Tư, 26-4-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 25/4/2023, Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã tổ chức họp để đánh giá nghiệm thu đối với nhiệm vụ khoa học“Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giám sát và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Bình”. 

Nhiệm vụ khoa học do đồng chí Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban tiếp công dân tỉnh, kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh làm chủ nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Chí Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi đánh giá

Sự cần thiết của nhiệm vụ khoa học góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ và không ngừng nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính; đưa đến cho người dân nhiều sự lựa chọn, tạo sự thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho công dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với chất lượng dịch vụ hành chính công.

Đồng chí Nguyễn Quang Ngọc, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, kiêm Trưởng Ban tiếp công dân tỉnh, kiêm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính, chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học phát biểu tiếp thu

Mục tiêu chung của nhiệm vụ khoa học là nghiên cứu thực trạng tiếp nhận, giám sát và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giám sát và trả kết quả hồ sơ tại Trung tâm.

Nhiệm vụ được thực hiện trong vòng 12 tháng (từ tháng 6/2022 đến tháng 5/2023).

Tại buổi đánh giá, nghiệm thu, các thành viên của Hội đồng khoa học đánh giá cao tính thực tiễn ứng dụng của nhiệm vụ khoa học. Bên cạnh đó, các thành viên Hội đồng cũng đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm bổ sung, hoàn thiện hơn đối với nhiệm vụ khoa học đó là cần đi sâu nghiên cứu tính thực tiễn; nêu được các nguyên nhân tồn tại để đề xuất các giải pháp ngắn gọn, cụ thể hơn; thống nhất trong sử dụng câu, chữ…

Nhiệm vụ khoa học “Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả tiếp nhận, giám sát và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Bình” đã được các thành viên Hội đồng khoa học chấm điểm với tổng số điểm trung bình là 86,3 điểm.

PV Hồng Lựu

Các tin khác

05