Văn phòng UBND tỉnh: Ban hành Kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2023

16:30, Thứ Sáu, 10-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Nhằm bố trí, sử dụng có hiệu quả đội ngũ công chức, viên chức gắn với thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, phòng ngừa, hạn chế tham nhũng, tiêu cực; đào tạo, thử thách công chức, viên chức, giúp đội ngũ công chức, viên chức cơ quan trưởng thành và qua việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác có điều kiện phát hiện năng lực của công chức, viên chức để tạo nguồn cho công tác quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ, ngày 10/02/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 325/KH-VPUBND về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2023.

Cùng với đó, việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức còn tạo điều kiện cho công chức, viên chức làm việc được ở nhiều vị trí, phát triển toàn diện; phát huy tính tích cực, năng động, sáng tạo ở vị trí công tác mới, trở thành động lực cho công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện; chống tâm lý thỏa mãn, bằng lòng và ngại khó khăn, thử thách; hạn chế sự trì trệ, làm việc theo lối mòn, không sáng tạo trong công việc đối với công chức, viên chức khi ở một vị trí công tác.

Theo đó, đối tượng áp dụng là công chức, viên chức làm việc tại các vị trí thuộc danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi theo quy định. Các trường hợp khác do yêu cầu nhiệm vụ công tác, tập thể lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo đơn vị xem xét, quyết định. Phương thức thực hiện là chuyển đổi vị trí công tác từ phòng này sang phòng khác; giữa các đơn vị; từ lĩnh vực này sang lĩnh vực khác trong từng phòng, đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh.

Cùng với đó, Kế hoạch cũng bao gồm các quy định về danh mục vị trí việc làm phải thực hiện định kỳ chuyển đổi; thời hạn phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác; thẩm quyền quyết định chuyển đổi vị trí công tác; hình thức chuyển đổi, số lượng; vị trí công tác thực hiện chuyển đổi; những trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác; việc chuyển đổi vị trí công tác trong trường hợp đặc biệt…

PV Minh Huyền

Các tin khác

03