Phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên

16:36, Thứ Tư, 8-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Văn phòng UBND tỉnh vừa có Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên (01/3/1923 - 01/3/2023), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, người con của quê hương Quảng Bình.

Với chủ đề thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng UBND tỉnh học tập tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, người con của quê hương Quảng Bình”, các phòng, ban, trung tâm tổ chức phát động đợt thi đua sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động lập thành tích chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, các sự kiện trọng đại của đất nước.

Bên cạnh đó, các phòng, ban, trung tâm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm của tỉnh như “Mỗi người dân Quảng Bình là một hướng dẫn viên/một đại sứ du lịch”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngoài ra, các phòng, ban, trung tâm cũng tổ chức triển khai giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm, việc mới, việc khó, chỉ tiêu, nhiệm vụ đang thực hiện nhưng chưa đạt hiệu quả cao cho phù hợp; quyết tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đề ra, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, chung sức đồng lòng cùng cả hệ thống chính trị, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện toàn diện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.

Đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên được phát động đến hết tháng 3/2023.

PV Mai Anh
 

Các tin khác

03