Văn phòng UBND tỉnh: Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực

14:43, Thứ Ba, 7-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Đó là mục tiêu của Văn phòng UBND tỉnh xác định tại Kế hoạch số 191/KH-VPUBND ban hành ngày 07/02/2023 về  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023.

Cùng với đó, Kế hoạch cũng xác định tiếp tục đưa công tác THTK, CLP trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên góp phần huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để thúc đẩy quá trình phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội, ổn định đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan Văn phòng UBND tỉnh; đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chuyên môn trong công tác THTK, CLP; nâng cao ý thức trách nhiệm về THTK, CLP trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, tài sản của cơ quan.

Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu, việc thực hiện THTK, CLP phải bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp tại Chương trình tổng thể về THTK, CLP của UBND tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025; gắn với hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội đề ra tại kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; phải xác định THTK, CLP là nhiệm vụ của công chức, viên chức, người lao động gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, phải được thực hiện đồng bộ, toàn diện, bảo đảm sự tham gia, phối hợp chặt chẽ giữ các phòng, ban, trung tâm và các tổ chức, đoàn thể cơ quan trong quá trình theo dõi tình hình THTK, CLP.

Đặc biệt, Văn phòng UBND tỉnh cũng chỉ đạo cần phát huy tính chủ động, tự giác của các phòng, ban, trung tâm và mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan trong quá trình thực hiện công tác theo dõi tình hình THTK, CLP;  gắn công tác theo dõi tình hình THTK, CLP trong các lĩnh vực được phân công theo dõi phụ trách…

PV Hồng Lựu
 

Các tin khác

03