Bản tin Cải cách hành chính ngày 27/3/2024

15:28, Thứ Tư, 27-3-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

CHỦ TRƯƠNG CẢI CÁCH

1.        Các loại giấy tờ sẽ được tích hợp vào thẻ căn cước, giá trị như bản gốc

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG

2.        TPHCM nhân rộng nhiều mô hình cải cách thủ tục hành chính hiệu quả

3.        Bắc Ninh: Giải quyết ngay các kiến nghị phản ánh của người dân

4.        Nghệ An: Sở nào đứng đầu, đơn vị nào "đội sổ" trong cải cách hành chính tỉnh?

5.        Đồng Tháp: Tập trung thực hiện tốt công tác kiểm soát và cải cách thủ tục hành chính

6.        Vĩnh Phúc: Công an tỉnh lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng trong thực hiện cải cách hành chính

7.        Hải Dương: Chú trọng chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

LĨNH VỰC CẢI CÁCH

8.        Từ 1/7 sẽ chi trả an sinh xã hội qua tài khoản VneID

9.        Bộ Y tế giải thích về thông tin bỏ giấy khám sức khỏe

10.   Bộ Tài chính lấy sự hài lòng của doanh nghiệp là mục tiêu cải cách

 

CHỦ TRƯƠNG CẢI CÁCH

Các loại giấy tờ sẽ được tích hợp vào thẻ căn cước, giá trị như bản gốc

Thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Kể từ ngày 1/7/2024, Luật Căn cước năm 2023 chính thức có hiệu lực thi hành. Trong đó, Luật Căn cước giao Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung để đảm bảo cho công tác tổ chức thực hiện.

Theo tìm hiểu của Lao Động, hiện nay Bộ Công an đang dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước. Bộ Tư pháp cũng vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định này.

Điều 19, dự thảo Nghị định quy định về tích hợp thông tin vào thẻ căn cước và sử dụng, khai thác thông tin được tích hợp.

Theo đó, thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước gồm các thông tin của các loại giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật Căn cước hoặc giấy phép, giấy chứng nhận, chứng chỉ, giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền cấp cho công dân có dán ảnh và thông tin cá nhân theo quy định của pháp luật.

Thông tin các loại giấy tờ được tích hợp vào thẻ căn cước thể hiện dưới dạng ký tự, bao gồm toàn bộ các thông tin có trên giấy tờ đã được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cập nhật, đồng bộ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chuyển đến hệ thống sản xuất, cấp, quản lý căn cước thực hiện tích hợp thông tin vào thẻ căn cước.

Việc khai thác, sử dụng thông tin được tích hợp trong thẻ căn cước phải được công dân đồng ý qua việc xác thực, đối sánh ảnh khuôn mặt, vân tay thông qua sử dụng thiết bị chuyên dụng.

Theo Điều 22 Luật Căn cước, thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ thông tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp.

Việc sử dụng thông tin đã được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.

Việc khai thác thông tin tích hợp được mã hóa trong thẻ căn cước được quy định như: Sử dụng thiết bị chuyên dụng để khai thác thông tin tích hợp trong bộ phận lưu trữ được mã hóa của thẻ căn cước;

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được khai thác thông tin tích hợp được mã hóa trong thẻ căn cước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao... (Laodong.vn 27/3, Vương Trần)Về đầu trang

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG

TPHCM nhân rộng nhiều mô hình cải cách thủ tục hành chính hiệu quả

Văn phòng UBND TPHCM vừa có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan tại Phiên họp thứ ba của Tổ Công tác cải cách thủ tục hành chính của Chủ tịch UBND TPHCM.

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến của thành viên Tổ công tác, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan chỉ đạo các sở ngành, đơn vị liên quan tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến ngày 10/4/2024.

Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan rà soát việc thực hiện quy định về quản lý và sử dụng chữ ký số trên địa bàn Thành phố, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định để phù hợp với quy định của Trung ương và thực tiễn tại Thành phố; đề xuất lộ trình triển khai thực hiện hướng tới việc cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt tỷ lệ 100%, trong đó năm 2024 bảo đảm 100% chữ ký số áp dụng trong nội bộ các cơ quan nhà nước và mỗi cơ quan thực hiện cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử từ 2 đến 3 thủ tục hành chính.

Văn phòng UBND Thành phố sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát mô hình nộp hồ sơ thủ tục hành chính 1 lần và sử dụng nhiều lần đang áp dụng tại UBND Quận 1 để nắm rõ quy trình, quy định nhằm đề xuất hoàn thiện quy trình gắn với triển khai Đề án 06, tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý quy trình và tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định nhân rộng.

Công an Thành phố cũng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện đánh giá kết quả thực hiện đối với 17/35 mô hình điểm theo kế hoạch UBND ban hành trước đó, để đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, quyết định việc triển khai nhân rộng; đồng thời đề xuất giải pháp thúc đẩy việc triển khai thực hiện đối với 18/35 mô hình chưa triển khai theo kế hoạch của UBND TPHCM.

Lãnh đạo thành phố giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND Thành phố, để trình Hội đồng nhân dân Thành phố thông qua Nghị quyết quy định mức thu lệ phí trong thực hiện thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến trong quý II năm 2024.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng tham mưu, kiểm tra, theo dõi kết quả thực hiện và đề xuất giải pháp, sáng kiến trong cải cách hành chính tại các cơ quan…

Phó Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ khẩn trương triển khai thực hiện, và gửi báo cáo kết quả, đề xuất, dự thảo kế hoạch, quy trình, hồ sơ đến Văn phòng UBND TPHCM trước ngày 10/4/2024 để thẩm định, tổng hợp hồ sơ chuẩn bị cho Phiên họp Tổ Công lần thứ 4 dự kiến tổ chức vào ngày 20/4/2024. (Laodong.vn 27/3, Huyền Trân)Về đầu trang

Bắc Ninh: Giải quyết ngay các kiến nghị phản ánh của người dân

Trong quý I/2024, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận hơn 270 câu hỏi, phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính hoặc các quy định hành chính. Các câu hỏi, phản ánh, kiến nghị đều được giải đáp ngay khi tiếp nhận hoặc chuyển cơ quan chuyên môn giải quyết theo thẩm quyền.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh có chức năng tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp kết nối liên thông với Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành. Việc tích hợp giúp việc triển khai hệ thống một cách nhanh chóng từ cấp tỉnh đến cấp huyện và cấp xã; mọi phản ánh, kiến nghị của người dân sẽ được thực hiện như một văn bản đến và gửi trực tiếp đến từng cơ quan, đơn vị để xử lý theo quy định.

Hiện nay, 100% các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã đã triển khai việc tạo lập hồ sơ công việc trên Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành dùng chung toàn tỉnh có ký số văn bản điện tử đối với lãnh đạo thay cho việc ký văn bản giấy. Tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc và ký số văn bản điện tử của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đạt 98,3%; cấp huyện đạt 97,8%; cấp xã đạt 99,1%.

Ngoài ra, Cổng Thông tin điện tử tỉnh cũng được tích hợp với kênh “Chính quyền số tỉnh Bắc Ninh” trên ứng dụng Zalo giúp việc gửi phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng tiếp nhận 58 phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống phản ánh kiến nghị Cổng Dịch vụ công quốc gia, trong đó, có 13 nội dung phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, đã giải quyết xong 10 phản ánh kiến nghị, còn 03 phản ánh kiến nghị đang trong thời gian giải quyết. (Thuonghieucongluan.com.vn 26/3, Bá Đoàn)Về đầu trang

Nghệ An: Sở nào đứng đầu, đơn vị nào "đội sổ" trong cải cách hành chính tỉnh?

Bảng xếp hạng kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 được UBND tỉnh Nghệ An công bố ngày 26/3, tại phiên họp thường kỳ tháng 3, đã lộ diện danh tính các sở nằm đỉnh bảng, cũng như đơn vị tiếp tục giữ vị trí "đội sổ".

Đây là năm thứ 3 việc xếp hạng chỉ số cải cách hành chính được thực hiện đánh giá, xếp hạng tại Nghệ An, theo 3 nhóm: các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND 21 huyện, thành phố, thị xã.

Theo đó, kết quả xếp hạng đối với các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn Nghệ An cho thấy, Bảo hiểm xã hội tỉnh đứng ở vị trí đầu tiên. Các vị trí tiếp theo lần lượt là Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục thuế tỉnh. Trong khi Cục Hải quan Nghệ An tiếp tục đứng ở vị trí cuối cùng.

Đối với khối sở, ban, ngành, Sở Tài Chính xếp hạng 1. Theo sau là Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo... Sở Xây dựng Nghệ An năm thứ 3 liên tiếp "đội sổ" bảng xếp hạng.

Tại khối địa phương, thành phố Vinh tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu. Các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai, huyện Thanh Chương lần lượt bám đuổi phía sau. Ba địa phương Tương Dương, Kỳ Sơn, thị xã Cửa Lò sẽ phải nỗ lực nhiều hơn khi lần lượt giữ các vị trí cuối cùng bảng xếp hạng.

Đánh giá từ UBND tỉnh Nghệ An, thông qua kết quả xếp hạng, các sở, ngành, địa phương xác định rõ mặt mạnh, yếu trong thực hiện công tác cải cách hành chính, từ đó có giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính.

Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An, ông Nguyễn Viết Hưng thông tin, kết quả Chỉ số cải cách hành chính được chấm theo thang điểm 100. Trong số này, điểm do Hội đồng thẩm định của tỉnh trên cơ sở các sở, ngành, địa phương tự theo dõi, đánh giá, chấm điểm là 69,5/100 điểm; thông qua điều tra xã hội học là 30,5/100 điểm trên 6 lĩnh vực. (Giadinhonline.vn 26/3, Quang Minh - Anh Tuấn) Về đầu trang

Đồng Tháp: Tập trung thực hiện tốt công tác kiểm soát và cải cách thủ tục hành chính

Trong quý I/2024, Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp đã triển khai tích cực, đồng bộ tất cả các nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) do UBND tỉnh giao, nhất là công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành về CCHC; kiểm soát và truyền thông các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC). Đồng thời quyết tâm cải tiến lề lối làm việc mạnh mẽ, phấn đấu đáp ứng đến mức cao nhất yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về CCHC năm 2024, Văn phòng UBND tỉnh ban hành kế hoạch về CCHC năm 2024 với các nội dung nhiệm vụ cụ thể và đã triển khai thực hiện. Qua công tác triển khai thực hiện, Văn phòng UBND tỉnh quán triệt đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc và phân công cụ thể thực hiện những nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch CCHC. Văn phòng thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC trong nội bộ cơ quan, theo dõi quá trình phối hợp thẩm định các hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC). Đồng thời giám sát chặt chẽ các hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các sở, ngành tỉnh tại Trung tâm Hành chính công.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh và Trang Thông tin điện tử Trung tâm Hành chính công tiếp tục cập nhật, đăng tải các bài viết, tin tức tình hình và kết quả thực hiện công tác CCHC của tỉnh về hoạt động kiểm soát TTHC, hoạt động của Trung tâm Hành chính công; thường xuyên phối hợp với các cơ quan báo chí, nhất là Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Tháp để đưa các tin tức, các bài trả lời phỏng vấn về các hoạt động chỉ đạo, điều hành CCHC của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Để thực hiện thống nhất, có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024. Qua thực hiện, cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được kiện toàn và khắc phục những hạn chế qua các đợt kiểm tra kiểm soát TTHC và kiểm tra việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh tiếp tục được hoàn thiện, nâng cấp nhằm bảo đảm việc kết nối, thực hiện giải quyết TTHC tại 3 cấp chính quyền, số hóa quy trình, kết quả giải quyết TTHC còn hiệu lực theo quy định và bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Cổng dịch vụ công (DVC) quốc gia.

UBND tỉnh thực hiện quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh đảm bảo trình tự, thời gian theo quy định; tiếp tục triển khai thực hiện 2 nhóm TTHC liên thông liên quan đến đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử tại UBND cấp huyện, cấp xã; tiếp tục sử dụng kết quả đánh giá của Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp DVC trên Cổng DVC quốc gia để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành việc giải quyết TTHC, cung cấp các DVC trên địa bàn tỉnh.

Việc chuyển giao cho nhân viên Bưu điện tỉnh đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đối với 11 lĩnh vực cấp tỉnh, 12/12 huyện, thành phố với tất cả các lĩnh vực và 41 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh mang lại hiệu quả cao, góp phần giảm được biên chế công chức, giảm chi phí đầu tư cơ sở vật chất, chi tiêu thường xuyên; giảm số lượng công chức thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả các cấp. (Baodongthap.vn 26/3, Nhật Anh)Về đầu trang

Vĩnh Phúc: Công an tỉnh lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng trong thực hiện cải cách hành chính

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành kế hoạch đo lường, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp đối với việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính của lực lượng Công an Nhân dân năm 2024.

Việc đo lường, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp bao gồm hai nội dung là đánh giá chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong lực lượng Công an và lấy ý kiến đánh giá của cơ quan, tổ chức đối với kết quả thực hiện một số tiêu chí cải cách hành chính của lực lượng Công an. Từ đó nhằm đánh giá khách quan, trung thực, toàn diện chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính, các tiêu chí cải cách hành chính trong lực lượng Công an tỉnh, nắm bắt được nhu cầu, mong muốn chính đáng của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công trong Công an tỉnh.

Thông qua kết quả đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức, kết quả lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị để xác định được các tồn tại, hạn chế, từ đó đề xuất, tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chính quyền các cấp đề ra giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, gắn cải cách thủ tục hành chính với chuyển đổi số, tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, cải thiện chất lượng phục vụ, từng bước nâng cao sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp; phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đối tượng thực hiện là các đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân được xác định trong các quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ Công an, bao gồm: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh; Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Phòng Cảnh sát giao thông; Công an các huyện, thành phố; Công an các xã, phường, thị trấn.

Đối tượng được đo lường, lấy ý kiến đánh giá là các tổ chức, cá nhân đã thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an các đơn vị. Các cơ quan chuyên môn thuộc HĐND, UBND tỉnh gồm Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức bao gồm 05 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công trong lực lượng Công an. Các đơn vị tiến hành đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính tại đơn vị mình theo 05 mức độ từ “Rất hài lòng”, “Hài lòng”, “Bình thường”, “Không hài lỏng”, “Rất không hài lòng” đối với các tiêu chí tương ứng.

Việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính trong Công an tỉnh năm 2024 sẽ được tiến hành trên cơ sở kết hợp của phương pháp điều tra xã hội học và trực tiếp tổ chức thành lập Tổ công tác đến các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đo lường. Mẫu điều tra xã hội học được xác định theo phương pháp ngẫu nhiên các trường hợp người dân, người đại diện cho tổ chức đã trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và nhận kết quả trong phạm vi thời gian diễn ra điều tra xã hội học. (Vinhphuc.gov.vn 26/3, An Ninh)Về đầu trang

Hải Dương: Chú trọng chuyển đổi số tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện

Ngày 26/3, Hội đồng Đánh giá chỉ số chuyển đổi số tỉnh Hải Dương đã công bố kết quả đánh giá, xác định chỉ số chuyển đổi số của các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện năm 2023. Kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân huyện Gia Lộc dẫn đầu về chỉ số chuyển đổi số năm 2023.

Kết quả, trong 19 sở, ban, ngành của tỉnh Hải Dương, nhóm 5 đơn vị dẫn đầu về chỉ số chuyển đổi số lần lượt là: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế và Sở Nội vụ. Nhóm 5 sở, ban, ngành đứng cuối bảng xếp hạng là: Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Trong 19 đơn vị thuộc khối các sở, ngành, không xếp hạng hai đơn vị Thanh tra tỉnh và Ban Quản lý, đầu tư xây dựng tỉnh; bởi vì không có dịch vụ công trực tuyến nên có 5 chỉ số không có điểm.

Đối với Ủy ban nhân dân 12 huyện, thị xã, thành phố, đứng đầu là huyện Gia Lộc. Tiếp đến lần lượt là: huyện Kim Thành, thành phố Chí Linh, huyện Tứ Kỳ, huyện Nam Sách, thành phố Hải Dương, huyện Cẩm Giàng, Ninh Giang, Thanh Miện, Bình Giang, thị xã Kinh Môn và huyện Thanh Hà.

Theo đánh giá chung, trang thông tin điện tử một số đơn vị chưa có chuyên mục riêng về chuyển đổi số, lượng thông tin về chuyển đổi số còn hạn chế. Một số địa phương chưa ban hành nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình về chuyển đổi số, chính sách chi cho chuyển đổi số chưa được quan tâm xây dựng. Việc chủ động rà quét, phát hiện mã độc tấn công các hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước còn hạn chế. Về hoạt động kinh tế số ở cấp huyện, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử còn thấp (chỉ có huyện Gia Lộc đạt 31,4% còn các địa phương khác chỉ đạt dưới 2%). Tỷ lệ người dân có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân còn thấp, bình quân chưa đạt 1%.

Theo ông Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền  thông, Phó Chủ tịch Hội đồng đánh giá chỉ số chuyển đổi số tỉnh Hải Dương, năm 2024 là năm của Big Data và AI. Do đó, ngành Thông tin và Truyền thông sẽ tích cực tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; hoàn thiện hạ tầng viễn thông - công nghệ thông tin cho chuyển đổi số. Cùng với đó, ngành tập trung xây dựng và làm giàu kho dữ liệu dùng chung và chuyên ngành của tỉnh, xây dựng cổng dữ liệu mở; đưa vào sử dụng một số ứng dụng dùng chung như: App họp không giấy tờ trong toàn tỉnh; app Smart - Hai Duong phục vụ người dân; Cổng thông tin điện tử 3 cấp đồng bộ từ tỉnh đến xã. Hải Dương tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng, mô hình công dân số; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06, bảo đảm tích hợp, chuẩn hóa, cập nhật và chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư... (TTXVN 26/3, Mạnh Minh)Về đầu trang

LĨNH VỰC CẢI CÁCH

Từ 1/7 sẽ chi trả an sinh xã hội qua tài khoản VneID

Hiện nay, việc chi trả an sinh xã hội qua tài khoản thanh toán vẫn đang thí điểm, dự kiến sau ngày 1/7/2024 sẽ hoàn thiện và chính thức triển khai.

Thông tin được Thiếu tá Đào Đình Nam, Phó Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu dân cư và căn cước công dân-Trung Tâm dữ liệu quốc gia về dân cư (C06), chia sẻ tại Toạ đàm: "Số hóa hoạt động chi trả an sinh xã hội cho người dân", chiều 26/3.

Ông Nam cho biết, để hoàn thiện quy trình chi trả an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, Bộ Công an, C06 cùng với Ngân hàng Nhà nước, Bộ LĐTB&XH, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị, địa phương đã hoàn thiện quy trình và xin ý kiến thống nhất.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành liên quan và UBND các địa phương cùng công tác tuyên truyền để người dân nhận thức và thụ hưởng những tiện ích rất thuận tiện qua ứng dụng công nghệ chuyển đổi số.

Quá trình chi trả liên quan đến rất nhiều cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng, tổ chức ngân hàng, do vậy, phải đảm bảo về an ninh, an toàn hệ thống cũng như bảo vệ dữ liệu cá nhân. (Vnbusiness.vn 27/3, Thanh Hoa)Về đầu trang

Bộ Y tế giải thích về thông tin bỏ giấy khám sức khỏe

Ngày 26/3, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; bệnh viện, viện trực thuộc Bộ Y tế; bệnh viện trực thuộc trường đại học; y tế bộ, ngành về việc hướng dẫn văn bản liên quan công tác khám sức khỏe.

Ngày 6/2, Bộ trưởng Y tế ban hành Quyết định số 295 công bố bãi bỏ 12 thủ tục hành chính, trong đó có thủ tục về cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe, khám sức khỏe định kỳ của người lái ô tô...

Việc bãi bỏ này được nhiều người hiểu rằng từ nay không cần giấy khám sức khỏe định kỳ cho người lái ô tô và thi bằng lái ô tô nữa.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 26/3, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn ký công văn số 1435 gửi sở y tế các địa phương; bệnh viện, viện trực thuộc Bộ này; bệnh viện trực thuộc trường đại học và y tế bộ, ngành.

Theo Bộ Y tế, việc bãi bỏ thủ tục hành chính này không có nghĩa là từ nay khi thi bằng lái xe là không cần phải khám sức khỏe.

Theo quy định cũ, các thủ tục "Cấp giấy khám sức khỏe cho người lái xe", "khám sức khỏe định kỳ cho người lái xe ô tô" hay "khám sức khỏe định kỳ”... được coi là các thủ tục hành chính.

Nhưng theo quy định mới (Điều 2 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023), đây "không phải là thủ tục hành chính nữa mà là quy trình, kỹ thuật chuyên môn được cán bộ y tế triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được phân công".

Việc bãi bỏ thủ tục hành chính số 10: “Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe theo thẩm quyền của Bộ Y tế và các Bộ, ngành khác” và thủ tục hành chính số 11: “Công bố cơ sở đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe lái xe theo thẩm quyền của Sở Y tế” bị bãi bỏ do đã được quy định tại Quyết định số 159 ngày 18/1 của Bộ Y tế, theo giải thích của Bộ Y tế.

Đại diện Bộ Y tế khẳng định khi thi bằng lái xe, đổi giấy phép lái xe, người dân vẫn cần thực hiện khám sức khỏe và xuất trình giấy khám sức khỏe lái xe như quy định trước đây. (Baodautu.vn 27/3, D.Ngân)Về đầu trang

Bộ Tài chính lấy sự hài lòng của doanh nghiệp là mục tiêu cải cách

Bộ Tài chính đã xác định công tác cải cách hành chính (CCHC), trong đó có cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những giải pháp trọng tâm hàng đầu, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là mục tiêu cải cách. Đây cũng là giải pháp đóng vai trò quan trọng, thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và phát triển của ngành Tài chính trong năm 2024.

Về rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 137/QĐ-BTC về kế hoạch triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024. Bám sát mục tiêu, yêu cầu về cải cách TTHC tại các nghị định, nghị quyết của Chính phủ; chỉ thị, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các yêu cầu kiểm soát TTHC. Hiện Bộ Tài chính có 132 công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC thuộc Bộ Tài chính.

Trong quý I/2024, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện kiểm soát chặt chẽ các TTHC thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý nhằm mục tiêu cải cách TTHC một cách toàn diện gắn với việc phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Bộ Tài chính thường xuyên rà soát, đánh giá TTHC nhằm đề xuất bãi bỏ những TTHC không còn phù hợp, hoặc sửa đổi theo hướng cụ thể, rõ ràng, đơn giản, tăng tính khả thi cho cá nhân, tổ chức thực hiện.

Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/3/2024, các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã thực hiện đánh giá tác động đối với 3 TTHC tại 2 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực giá theo đúng quy định tại Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/2/2022 của Bộ Tư pháp. Trên cơ sở đó, đã lựa chọn các phương án, giải pháp tối ưu cho việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật quy định về TTHC, từ ngày 15/12/2023 đến 14/3/2024, Bộ Tài chính đã rà soát và ban hành 6 quyết định công bố bãi bỏ 40 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế 26 TTHC; công bố mới 12 TTHC trong các lĩnh vực quản lý. Trên cơ sở Quyết định công bố, Bộ Tài chính đã thực hiện việc công khai, cập nhật đầy đủ và kịp thời lên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng Thông tin điện tử của Bộ và trụ sở cơ quan tiếp nhận thực hiện TTHC theo đúng quy định.

Đến ngày 14/3/2024, tổng số TTHC còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính là 765 TTHC. Trong đó, lĩnh vực thuế là 235 TTHC; lĩnh vực hải quan là 225 TTHC; lĩnh vực KBNN là 11 TTHC; lĩnh vực dự trữ là 7 TTHC; lĩnh vực chứng khoán là 104 TTHC; lĩnh vực tài chính chung là 183 TTHC.

Trong quý I/2024, Bộ Tài chính tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, rà soát, xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC nhằm triển khai có hiệu quả các nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo đó, Bộ Tài chính đã xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC năm 2024 với những nhiệm vụ cụ thể và nhiều giải pháp quan trọng. Kế hoạch CCHC năm 2024 của Bộ Tài chính tiếp tục bám sát 7 nội dung của công tác CCHC, đề ra 65 nhóm nhiệm vụ với 146 sản phẩm/hoạt động đầu ra cụ thể.

Trong quý I/2024, Bộ Tài chính đã triển khai thực hiện 96/146 nhiệm vụ theo Kế hoạch; trong đó, đã hoàn thành 17 nhiệm vụ, triển khai 63 nhiệm vụ thường xuyên có hiệu quả và đảm bảo tiến độ, đang tiếp tục thực hiện 16 nhiệm vụ theo kế hoạch. (Thoibaotaichinhvietnam.vn 27/3, Minh Anh)Về đầu trang./.

Các tin khác

04