Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính

15:16, Thứ Ba, 30-8-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

I. LÃNH ĐẠO PHÒNG

 

Trưởng phòng Phó Trưởng phòng
Phạm Quốc Oai Dương Thị Hồng Thanh
Điện thoại: 0935932777 Điện thoại: 0915044739
Email: oaipq@quangbinh.gov.vn Email: thanhdth@quangbinh.gov.vn

 

II. NHÂN SỰ PHÒNG

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
01 Mai Thị Nguyệt Chuyên viên 0915450787 nguyetmt@quangbinh.gov.vn
02 Phạm Minh Thưởng Chuyên viên 0977667220 thuongpm@quangbinh.gov.vn

Các tin khác

06