Tổ chức bộ máy

11:10, Thứ Ba, 11-6-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

- Địa chỉ:       Số 06 Hùng Vương, TP. Đồng Hới, Quảng Bình

- Điện thoại: 0232. 3823456 (Trực hành chính)

                     0232. 3823457 (Tổng đài): bấm số 116 để được hướng dẫn

- Fax:            0232. 3822791

- Email:          vpubnd@quangbinh.gov.vn

 

I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

   
Nguyễn Hoài Nam
Chánh Văn phòng
Nguyễn Hoài Nam
Điện thoại: 0232. 3823457 - 303

Email: namnh@quangbinh.gov.vn
   
Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Quang Ngọc

Điện thoại: 0232. 3823457 - 161

Email: ngocnq@quangbinh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
Trần Văn Hoài

Điện thoại: 0232. 3823457 - 205

Email: hoaitv@quangbinh.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
Phạm Thị Hồng Lê

Điện thoại: 0232. 3823457 - 306

Email: lepth@quangbinh.gov.vn

 

II. CÁC PHÒNG THUỘC KHỐI CHUYÊN VIÊN NGHIÊN CỨU, TỔNG HỢP

1. Phòng Tổng hợp

- Trưởng phòng: Đặng Quốc Khánh

+ Điện thoại: 0232. 3823457 - 206

+ Email: khanhdq@quangbinh.gov.vn

2. Phòng Kinh tế

- Trưởng phòng: Trần Đại Nghĩa

+ Điện thoại: 0232. 3823457 - 143

+ Email: nghiatd@quangbinh.gov.vn

3. Phòng Nội chính - Văn xã

- Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hà

+ Điện thoại: 0232. 3823457 - 313

+ Email: hantt@quangbinh.gov.vn

4. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

- Trưởng phòng: Phạm Quốc Oai

+ Điện thoại: 0232. 3825025

+ Email: oaipq@quangbinh.gov.vn

 

III. CÁC PHÒNG THUỘC KHỐI HÀNH CHÍNH

1. Phòng Hành chính - Tổ chức

- Trưởng phòng: Lê Thị Vũ Hà

+ Điện thoại: 0232. 3823457 - 304

+ Email: haltv@quangbinh.gov.vn

2. Phòng Quản trị - Tài vụ

- Trưởng phòng: Lê Phong Nhã

+ Điện thoại: 0232. 3823457 - 209

+ Email: nhalp@quangbinh.gov.vn

 

IV. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Ban Tiếp công dân

- Phó Trưởng ban: Ngô Đức Thành

+ Điện thoại: 0232. 3825207

+ Email: thanhnd@quangbinh.gov.vn

2. Trung tâm Phục vụ Hành chính công

- Giám đốc: Trần Văn Hoài (Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh)

+ Điện thoại: 0232. 3823457 - 205

+ Email: hoailv@quangbinh.gov.vn

3. Trung tâm Tin học - Công báo

- Giám đốc: Lê Hoàng

+ Điện thoại: 0232. 3823457 - 403

+ Email: hoangl@quangbinh.gov.vn

Các tin khác

06