Phòng Quản trị - Tài vụ

14:31, Thứ Hai, 25-3-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

I. LÃNH ĐẠO PHÒNG

Trưởng phòng Phó Trưởng phòng Phó Trưởng phòng
Lê Phong Nhã Nguyễn Thị Hồng Thái Phạm Ngọc Nghĩa
Điện thoại: 0913386227 Điện thoại: 0913295386 Điện thoại: 0989405858
Email: nhalp@quangbinh.gov.vn  Email: thainth@quangbinh.gov.vn      Email: nghiapn@quangbinh.gov.vn

 

II. NHÂN SỰ PHÒNG

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
01 Phan Thị Diệu Quyên Chuyên viên 0917097444 quyenptd@quangbinh.gov.vn
02 Nguyễn Thị Hằng Chuyên viên 0912699179 hangnt@quangbinh.gov.vn
03 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nhân viên 0396112102 huyenntt@quangbinh.gov.vn
04 Trần Thị Lê Nhân viên 0369201917 lett@quangbinh.gov.vn
05 Trần Thị Thanh Thảo Nhân viên 0942796490 thaottt@quangbinh.gov.vn
06 Trần Quang Thiên Nhân viên 0912718979 thientq@quangbinh.gov.vn
07 Trần Ngọc Lương Lái xe 0912158561 luongtn@quangbinh.gov.vn
08 Phạm Quốc Khoa Lái xe 0912098513 khoapq@quangbinh.gov.vn
09 Đặng Đại Tờn Lái xe 0982971309 tondd@quangbinh.gov.vn
10 Trần Công Hải Lái xe 0982779169 haitc@quangbinh.gov.vn
11 Trần Văn Anh Lái xe 0942822367 anhtv@quangbinh.gov.vn
12 Hoàng Văn Thắng Lái xe 0983002666 thanghv@quangbinh.gov.vn
13 Trần Xuân Hiệu Lái xe 0984151277 hieutx@quangbinh.gov.vn
14 Hoàng Kim Thuận Lái xe 0918361788 thuanhk@quangbinh.gov.vn

Các tin khác

07