Phòng Tổng hợp

10:31, Thứ Tư, 31-8-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

I. LÃNH ĐẠO PHÒNG

Trưởng phòng Phó Trưởng phòng
Đặng Quốc Khánh Đặng Trung Kiên
Điện thoại: 0913295296 Điện thoại: 0912416412
Email: khanhdq@quangbinh.gov.vn Email: kiendt@quangbinh.gov.vn

 

II. NHÂN SỰ PHÒNG

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
01 Nguyễn Thị Hồng Thái Chuyên viên 0913295386 thainth@quangbinh.gov.vn
02 Trịnh Thị Phương Linh Chuyên viên 0985415828 linhttp@quangbinh.gov.vn
03 Hồng Ngọc Hà Chuyên viên 0945299993 hahn@quangbinh.gov.vn

Các tin khác

03