Phòng Tổng hợp

10:20, Thứ Tư, 3-1-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

I. LÃNH ĐẠO PHÒNG

Trưởng phòng Phó Trưởng phòng
Đặng Quốc Khánh Đặng Trung Kiên
Điện thoại: 0913295296 Điện thoại: 0912416412
Email: khanhdq@quangbinh.gov.vn Email: kiendt@quangbinh.gov.vn

 

II. NHÂN SỰ PHÒNG

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
01 Phạm Thị Phương Nhung Chuyên viên 0982003617 nhungptp@quangbinh.gov.vn
02 Trịnh Thị Phương Linh Chuyên viên 0985415828 linhttp@quangbinh.gov.vn
03 Hồng Ngọc Hà Chuyên viên 0945299993 hahn@quangbinh.gov.vn

Các tin khác

06