Hướng dẫn số 03-HD/VPTU ngày 20/06/2023 ghi biên bản các hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các cuộc họp Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng

10:3, Thứ Tư, 5-7-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Tải file

Các tin khác

04