Ban chấp hành Chi đoàn Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2022 - 2024

8:50, Thứ Năm, 29-9-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN VĂN PHÒNG UBND TỈNH NHIỆM KỲ 2022 - 2024
     

- Bí thư: Đ/c Phan Mạnh Linh

+ Điện thoại: 0232. 3823457 - 317

+ Di động: 0983380579

+ Email: linhpm@quangbinh.gov.vn

     - Phó Bí thư: Đ/c Trần Mạnh Hùng

+ Điện thoại: 0232. 3812812

+ Di động: 0911128222

+ Email: hungtm@quangbinh.gov.vn

- Uỷ viên: Đ/c Phạm Minh Thưởng

+ Điện thoại:  0232. 3823457 - 157

+ Di động: 0977667220

+ Email: thuongpm@quangbinh.gov.vn

- Uỷ viên: Đ/c Trịnh Thị Phương Linh

+ Điện thoại: 0232. 3823457 - 315

+ Di động: 0985415828

+ Email: linhttt@quangbinh.gov.vn

- Uỷ viên: Đ/c Đậu Quý Anh

+ Điện thoại: 0232. 3823457 - 157

+ Di động: 0886188889

+ Email: anhdq@quangbinh.gov.vn

Các tin khác

06