Điện thoại nội bộ

9:20, Thứ Hai, 19-2-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

Trực tiếp

Nội bộ

Di động

THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

01

 Trần Thắng

 Chủ tịch UBND tỉnh

3707456

201

0913376574

02

 Đoàn Ngọc Lâm

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh

3822111 

204

0912098756

03  Hồ An Phong  Phó Chủ tịch UBND tỉnh 3822323 203 0912457878
04  Phan Mạnh Hùng  Phó Chủ tịch UBND tỉnh   302 0913013868

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

01

 Nguyễn Trần Quang

 Chánh Văn phòng

3705168

303

0913022678

02

 Nguyễn Quang Ngọc

 Phó Chánh Văn phòng

 

161 

0983468637

03

 Trần Văn Hoài

 Phó Chánh Văn phòng

 

205 

0982355509

04

 Phạm Thị Hồng Lê

 Phó Chánh Văn phòng

 

306

0919464875

PHÒNG TỔNG HỢP

01

 Đặng Quốc Khánh

 Trưởng phòng

 

 

0913295296

02

 Đặng Trung Kiên

 Phó Trưởng phòng

 

206

0912416412

03

 Phạm Thị Phương Nhung 

 Chuyên viên

 

308

0982003617

04

 Hồng Ngọc Hà

 Chuyên viên

 

312

0945299993

05

 Trịnh Thị Phương Linh

 Chuyên viên

 

315

0985415828

PHÒNG KINH TẾ

01

 Trần Đại Nghĩa

 Trưởng phòng

 

308

0982872471

02

 Hoàng Văn Sáu

 Phó Trưởng phòng

 

300

0905966678

03

 Hoàng Thị Như Quỳnh

 Chuyên viên

 

315

0935071991

04

 Lý Công Toàn

 Chuyên viên

 

317

0904027237

05

 Phan Mạnh Linh

 Chuyên viên

 

317

0983380579

06  Đậu Quý Anh  Chuyên viên   157

0886188889

07 Hoàng Đăng Hùng  Chuyên viên   300 0916406799

PHÒNG NỘI CHÍNH - VĂN XÃ

01

 Nguyễn Thị Thu Hà

 Trưởng phòng

 

313

0913301232

02

 Nguyễn Thị Thu Hiền 

 Phó Trưởng Phòng

 

310

0913252479

03

 Nguyễn Thanh Lâm

 Phó Trưởng Phòng

 

407

0918851681

04

 Lê Duy Đồng

 Chuyên viên

 

313

0915277747

05

 Đoàn Thanh Hải 

 Chuyên viên

 

318

0905728678

06

 Dương Thị Bình

 Chuyên viên

 

318

0915927337

07

 Đinh Thị Hương Giang

 Chuyên viên

 

312

0913295587

PHÒNG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

01

 Phạm Quốc Oai

 Trưởng phòng

3825025

 

0935932777

02

 Dương Thị Hồng Thanh

 Phó Trưởng phòng

3825025

160 0915044739

03

 Mai Thị Nguyệt

 Chuyên viên

3825025

160

0915450787

04

 Phạm Minh Thưởng

 Chuyên viên

3825025

157

0977667220

PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

01

 Lê Thị Vũ Hà

 Trưởng phòng

 

304

0918891265

02

 Phạm Thị Xuân Ngọc

 Phó Trưởng phòng

3823456

116

0914080335

03

 Lê Nữ Tuyết Trinh

 Chuyên viên

3823456

116

0983055777

04

 Nguyễn Thị Thu Hoà

 Chuyên viên

3823456

116

0834808183

05

 Trần Thị Thùy Linh

 Nhân viên

3823456

116

0916757115

06

 Cao Thị Bích Hồng

 Chuyên viên

 

105

0973890248

07

 Đặng Quốc Đạt

 Chuyên viên

 

105

0905757875

08

 Trần Trọng Vũ

 Chuyên viên

 

407

0911680022

09

 Phan Thanh Thảo

 Nhân viên

 

102

0963207660

PHÒNG QUẢN TRỊ - TÀI VỤ

01

 Lê Phong Nhã

 Trưởng phòng

 

209

0913386227

02

 Phạm Ngọc Nghĩa

 Phó Trưởng phòng

 

208

0989405858

03

 Nguyễn Thị Hồng Thái

 Chuyên viên

 

111

0913295386

04

 Phan Thị Diệu Quyên 

 Kế toán viên

 

111

0917097444

05

 Nguyễn Thị Hằng

 Chuyên viên

 

101

0912699179

06

 Nguyễn Thị Thanh Huyền

 Thủ quỷ

 

117

0396112102

07

 Trần Thị Lê

 Phục vụ

 

101

0369201917

08

 Trần Thị Thanh Thảo

 Phục vụ

 

101

0942796490

09

 Đặng Đại Tờn

 Lái xe

 

115

0982971309

10

 Trần Công Hải

 Lái xe

 

115

0982779169

11

 Trần Ngọc Lương

 Lái xe

 

115

0912158561

12

 Trần Văn Anh

 Lái xe

 

115

0942822367

13

 Hoàng Văn Thắng

 Lái xe

 

115

0983002666

14

 Trần Xuân Hiệu

 Lái xe

 

115

0984151277

15

 Hoàng Kim Thuận

 Lái xe

 

115

0918361788

16

 Phạm Quốc Khoa

 Lái xe

 

115

0912098513

17

 Trần Quang Thiên

 Nhân viên

 

101

0912718979

BAN TIẾP CÔNG DÂN

01

 Ngô Đức Thành

 Phó trưởng ban

3825207

 

0763115777

02

 Trương Thị Lệ Thu

 Chuyên viên

3825771

 

0914580345

03

 Đinh Thị Thanh Toàn

 Chuyên viên

 

 

0818500666

04  Mai Văn Hoài  Chuyên viên     0826727228
05  Nguyễn Thị Hà  Văn thư 3825207   0988396933

TRUNG TÂM TIN HỌC - CÔNG BÁO

01

 Lê Hoàng

 Giám đốc

 

403

0912549862

02

 Lê Thị Thanh Thanh

 Phó Giám đốc

 

417

0985894772

03

 Bùi Đình Chiến

 Phó Giám đốc

 

402

0906595789

Phòng Biên tập - Xuất bản

04

 Lê Vũ Mai Anh

Trưởng phòng

 

405

0983004789

05  Nguyễn Ánh Dương  Phó Trưởng phòng   502 0935200001

06

 Đặng Thị Hà

 Chuyên viên

 

405

0978222390

07

 Nguyễn Thị Quý

 Chuyên viên

 

405

0333059504

08

 Nguyễn Thị Minh Phương

 Chuyên viên

 

402

0911376929

09

 Lương Thị Hồng Lựu

 Chuyên viên

 

405

0916482984

10

 Nguyễn Thị Minh Huyền

 Chuyên viên

 

405

0978454584

11

 Lê Anh Ngọc

 Chuyên viên

 

167

0946666247

12

 Nguyễn Thị Hồng Mến

 Chuyên viên

 

405

0389991049

Phòng Tổng hợp - Hành chính

13

 Hoàng Thị Thanh Huyền

 Trưởng phòng

 

 406

0912894655

14

 Nguyễn Xuân Cường

 Chuyên viên

 

 502

0915454348

15

 Võ Văn Phong

 Chuyên viên

 

167

0914334589

16

 Nguyễn Thanh Xuân

 Chuyên viên

 

167

0978123919

17

 Hoàng Thị Thu Hà

 Chuyên viên

 

502

0919303386

18

 Phan Hồng Chung

 Lái xe

 

 502

0914073609

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

01

 Trần Văn Hoài

 Giám đốc

3812812 (302)

 

0982355509

02

 Hồ Văn Thành

 Phó Giám đốc

 3812812 (301)

 

0913549663

03

 Trần Mạnh Hùng

 Phó Giám đốc

 3812812 (303)

 

0911128222

04

 Võ Thế Vinh

 Chuyên viên

 3812812 (306)

 

0945888457

05

 Mai Thị Cẩm

 Chuyên viên

3812812 (305)  

0911040969

06

 Phạm Thị Như Ý

 Chuyên viên

3812812 (305)  

0982107767

07

 Trần Thuỳ Duyên

 Chuyên viên  3812812 (306)  

0912245969

08  Nguyễn Diệu Tâm  Chuyên viên  3812812 (304)   0356008467

09

 Đinh Thị Thu Hương

 Nhân viên

 3812812 (304)  

0396324828

ĐỘI CẢNH SÁT BẢO VỆ

01

 Trực ở cổng

 

3820255

113

 

02

 Phòng trực đội

   

114

 

 

02