Bản tin Cải cách hành chính ngày 03/7/2024

16:17, Thứ Tư, 3-7-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG

1.        Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

2.        Hà Nội: Mong muốn người dân kịp thời phản ánh các hành vi nhũng nhiễu

3.        UBND huyện Châu Thành và VNPT Trà Vinh ký kết Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số

4.        Đồng Nai: Sẽ triển khai thí điểm 6 Kiosk y tế thông minh tại 4 cơ sở y tế

5.        Công tác cải cách hành chính ở Bình Thuận: Tránh nhũng nhiễu gây phiền hà người dân

6.        Hậu Giang: Sổ tay đảng viên điện tử - chuyển đổi số nâng cao chất lượng sinh hoạt

7.        Lào Cai: Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân

LĨNH VỰC CẢI CÁCH

8.        Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Dữ liệu

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

9.        Quảng Nam phê duyệt danh sách 120 người tinh giản biên chế đợt II năm 2024

THẾ GIỚI

10.     Trung Quốc xem xét cải cách vấn đề hộ khẩu để thúc đẩy thị trường bất động sản

 

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa quyết định ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan hành chính khác thuộc UBND TPHCM; người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TPHCM thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND TPHCM. Việc ủy quyền được thực hiện kể từ ngày 2/7/2024 đến hết ngày 31/12/2026.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền cho Thủ trưởng cơ quan hành chính khác thuộc UBND TPHCM ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan hành chính khác thuộc UBND TPHCM sau khi hoàn chỉnh theo ý kiến của các cơ quan có liên quan và ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ.

Đồng thời, ủy quyền cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TPHCM chủ trì các hội nghị trong thực hiện quy trình bổ nhiệm cấp phó của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND TPHCM đối với nguồn nhân sự tại chỗ (trừ bổ nhiệm trong trường hợp khác).

Bên được ủy quyền thực hiện các công việc được ủy quyền phải tuân thủ quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan lĩnh vực được ủy quyền và phù hợp với quy định tại văn bản quy phạm pháp luật do HĐND TPHCM, UBND TPHCM ban hành; không được ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã được Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền.

Cá nhân được ủy quyền phải thực hiện đúng nội dung đã được ủy quyền và chịu trách nhiệm trước UBND, Chủ tịch UBND TPHCM về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được ủy quyền. Đồng thời, được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được Chủ tịch UBND TPHCM ủy quyền.

Người đứng đầu các các cơ quan hành chính khác và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TPHCM chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TPHCM về việc thực hiện các nội dung thuộc phạm vi nhiệm vụ ủy quyền. Đồng thời, tổ chức sắp xếp, bố trí các nguồn lực để thực hiện các nội dung đã được ủy quyền.

Giám đốc Sở Nội vụ được giao tham mưu Chủ tịch UBND TPHCM kiểm tra, theo dõi việc thực hiện các nội dung ủy quyền. Bên cạnh đó, chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất của các cơ quan để báo cáo Chủ tịch UBND TPHCM. (Sggp.org.vn 03/7, Ngô Bình)Về đầu trang

Hà Nội: Mong muốn người dân kịp thời phản ánh các hành vi nhũng nhiễu

Chiều 2/7, UBND quận Hoàng Mai tổ chức Hội nghị đối thoại với cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính - lần 1 năm 2024.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Võ Xuân Trọng bày tỏ mong muốn người dân phối hợp với chính quyền phát hiện, kịp thời phản ánh các hành vi nhũng nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính để cùng quận thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nói chung và thủ tục hành chính nói riêng, thúc đấy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo báo cáo của UBND quận Hoàng Mai, bộ phận “một cửa” của quận và các phường đã thiết lập nhiều hình thức tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính. 6 tháng đầu năm 2024 có 12 phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính đã được giải quyết và được công khai trên Cổng thông tin điện tử của thành phố; không phát sinh đơn thư về thủ tục hành chính.

Bộ phận “một cửa” của UBND quận đã tiếp nhận giải quyết 4.036/4.163 hồ sơ, trong đó đúng thời hạn 4.036 hồ sơ (đạt 100%), còn 127 hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn. Tại bộ phận “một cửa” 14 phường, đã tiếp nhận giải quyết 23.672/23.765 hồ sơ, trong đó đúng thời hạn 23.670 hồ sơ (đạt 99,9999%), hồ sơ giải quyết quá hạn 2 hồ sơ; còn 93 hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai nêu rõ, thực hiện chủ trương đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính công, tới đây, các phòng, ban, đơn vị tổ chức các hội nghị lồng ghép tuyên truyền về cải cách hành chính. Đặc biệt, trên cơ sở các ý kiến của các tổ chức, cá nhân, các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu có tiếp thu, làm rõ hơn khi giải quyết các thủ tục hành chính; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền về công tác giải quyết thủ tục hành chính, nhất là cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

Ông Võ Xuân Trọng cũng lưu ý, trên cơ sở phân cấp ủy quyền của thành phố, các cơ quan, đơn vị kiến nghị với các cấp, các ngành để giảm tải hồ sơ; dữ liệu hóa các hồ sơ hành chính để làm giàu dữ liệu; tiếp tục xây dựng, rà soát, đánh giá các phần mềm, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính để “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”.

Các phòng, ban phối hợp với Phòng Nội vụ tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt là kiểm tra công vụ các cán bộ, công chức liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính của người dân, doanh nghiệp để giải quyết thủ tục đúng hạn, tránh đi lại nhiều lần. Đặc biệt, phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, lấy sự hài lòng là thước đo sự phục vụ của các cơ quan hành chính. Cùng với đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể sẽ có chuyên đề giám sát về cải cách hành chính; các Ban HĐND tăng cường giám sát cải cách hành chính để đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm quyền lợi cho tổ chức, công dân. (Hanoimoi.com.vn 02/7, Hiền Thu)Về đầu trang

UBND huyện Châu Thành và VNPT Trà Vinh ký kết Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số

Chiều 2/7, tại huyện Châu Thành, diễn ra Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2024 - 2028, định hướng đến năm 2030 giữa UBND huyện Châu Thành và Viễn thông Trà Vinh (VNPT Trà Vinh).

Ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm phát huy thế mạnh là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông - công nghệ thông tin, VNPT Trà Vinh ưu tiên triển khai các sản phẩm công nghệ thông tin theo mô hình chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, góp phần đưa huyện Châu Thành trở thành một trong những địa phương đi đầu về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của tỉnh.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Hồ Thanh Cao, Giám đốc VNPT Trà Vinh nhấn mạnh về 06 nguyên tắc hợp tác: (1) Thỏa thuận hợp tác trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của mỗi bên và phù hợp với quy định của pháp luật, quy định nội bộ của mỗi bên. (2) Nội dung hợp tác được triển khai thống nhất, thông suốt từ UBND huyện Châu Thành, VNPT Trà Vinh đến các cấp, ngành, đơn vị trực thuộc phù hợp với mô hình tổ chức của mỗi bên. Mỗi bên tạo điều kiện thuận lợi cho nhau trong tổ chức triển khai và thực hiện các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác. (3) Kế thừa và sử dụng có hiệu quả hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin hiện có của huyện.

(4) Các nội dung Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên sẽ được cụ thể hóa cho từng nhiệm vụ bằng kế hoạch, phương án triển khai, quy định trách nhiệm và quyền lợi của mỗi bên. (5) Thỏa thuận hợp tác không có bất kỳ ràng buộc nào về mặt pháp lý và cũng không ràng buộc hợp đồng giữa UBND huyện Châu Thành và VNPT Trà Vinh. Hai bên được phép tham gia thỏa thuận với bên thứ ba trong các hoạt động và hợp tác. (6) Các bên thường xuyên trao đổi thông tin (định kỳ hoặc đột xuất), đánh giá, rút kinh nghiệm về các nội dung hợp tác trước khi triển khai mở rộng phạm vi, quy mô hợp tác.

Tại lễ ký kết, lãnh đạo 02 bên đã thống nhất về trách nhiệm; đồng thời, đề ra một số giải pháp thực hiện từ nay đến ngày 31/12/2028 như Thỏa thuận đề ra.

04 nội dung Thỏa thuận hợp tác: (1) Hợp tác cung cấp các giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số huyện Châu Thành; (2) Hợp tác trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng số và phát triển đô thị thông minh (3) Hợp tác hoàn thiện các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. (4) Hợp tác trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực. (Baotravinh.vn 02/7, Trường Nguyên)Về đầu trang

Đồng Nai: Sẽ triển khai thí điểm 6 Kiosk y tế thông minh tại 4 cơ sở y tế

Ngày 2/7, Sở Y tế tổ chức Hội nghị triển khai giải pháp Kiosk y tế thông minh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh theo Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Trung và đại tá Trần Ngọc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho rằng chuyển đổi số đang là yêu cầu tất yếu đối với tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội.

Tại Đồng Nai, hiện đã có 1 bệnh viện triển khai thành công bệnh án điện tử là Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Ngành y tế đang tiếp tục triển khai đề án bệnh án điện tử, sắp tới triển khai ứng dụng AI vào công tác chẩn đoán hình ảnh nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đăng ký khám và thanh toán không dùng tiền mặt, đã có một số đơn vị triển khai và giúp người bệnh không phải chờ đợi lâu, tránh rủi ro khi mang theo tiền mặt trong người…

Tại hội nghị, đại diện ngân hàng HD Bank cho biết, cuối tháng 5-2024, HD Bank đã ký kết với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) để triển khai giải pháp Kiosk y tế thông minh. Kiosk có các tính năng như: Đăng ký khám, chữa bệnh qua xác thực thẻ căn cước công dân gắn chip, ứng dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, tích hợp sổ sức khỏe điện tử; tạo tài khoản ngân hàng, cung cấp các sản phẩm tín dụng cho khách hàng theo quy định; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh không dùng tiền mặt… Đáng lưu ý, HD Bank tài trợ miễn phí 1001 Kiosk cho các cơ sở y tế công lập trên toàn quốc; tài trợ toàn bộ chi phí vận hành giải pháp trong suốt thời gian hợp tác 5 năm.

Phó giám đốc Sở Y tế Lưu Văn Dũng cho hay, từ nay đến cuối năm 2024, tỉnh Đồng Nai sẽ triển khai thí điểm Kiosk y tế thông minh tại 2 bệnh viện tuyến tỉnh và 2 cơ sở y tế tuyến huyện với 6 Kiosk. Sau đó sẽ đánh giá hiệu quả và triển khai các bước tiếp theo. (Baodongnai.com.vn 02/7, Hạnh Dung)Về đầu trang

Công tác cải cách hành chính ở Bình Thuận: Tránh nhũng nhiễu gây phiền hà người dân

Chiều 2/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng cùng lãnh đạo sở, ngành của tỉnh có buổi kiểm tra thực tế công tác cải cách hành chính (CCHC) tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Phan Thiết và phường Phú Trinh.

Qua kiểm tra thực tế cho thấy, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Phan Thiết, việc phân công, bố trí nhân sự tại đây đảm bảo quy định; có quan tâm bố trí viên chức hướng dẫn tiếp nhận và hướng dẫn hồ sơ.

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Phan Thiết cũng đã thực hiện tốt mô hình Công dân không viết và mô hình Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến nhằm hỗ trợ người dân, tổ chức nộp hồ sơ thủ tục hành chính.

Địa phương cũng triển khai thực hiện tốt việc số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính… Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hẹn vẫn chưa đảm bảm yêu cầu đề ra; tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn cao, nhất là lĩnh vực đất đai.

Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường Phú Trinh đã trang bị đầy đủ các thiết bị và hoạt động ổn định; việc phân công, bố trí nhân sự đảm bảo quy định.

Tại đây, có bố trí một quầy và cử cán bộ, công chức hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến và bố trí một máy vi tính kết nối mạng để phục vụ người dân tra cứu thông tin. Ngoài ra, địa phương cũng thực hiện tốt việc niêm yết công khai thông tin theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác cải cách hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả phường Phú Trinh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố Phan Thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiết đề nghị cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, nâng cao trách nhiệm trong giải quyết công việc, tránh trường hợp chậm trễ, nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân.

Đồng thời, có giải pháp để giảm tỉ lệ hồ sơ giải quyết trễ hẹn; đẩy mạnh thực hiện số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính và đầu tư trang thiết bị để phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. (Nguoiduatin.vn 02/7, Nguyễn Đắc Phú)Về đầu trang

Hậu Giang: Sổ tay đảng viên điện tử - chuyển đổi số nâng cao chất lượng sinh hoạt

Theo Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, Sổ tay đảng viên điện tử là giải pháp công nghệ, bước đột phá chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Tại tỉnh Hậu Giang, qua 5 tháng triển khai sử dụng thí điểm cho thấy, Sổ tay đảng viên điện tử Đảng bộ tỉnh đã tạo bước đột phá chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt tại các chi, đảng bộ cơ sở.

Theo đó, việc thực hiện thí điểm Sổ tay đảng viên điện tử được tỉnh Hậu Giang triển khai ở 14 chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc Thành ủy Vị Thanh, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, với 1.218/1.277 đảng viên đăng ký tài khoản sử dụng thành công, đạt hơn 95% (59 đảng viên do tuổi cao và không sử dụng điện thoại thông minh).

Ngoài ra, các huyện, thị, thành ủy cũng đã chủ động hướng dẫn đảng viên đơn vị mình đăng ký được gần 4.350 tài khoản. Theo thống kê, qua thời gian sử dụng từ tháng 1/2024 đến nay đã có hơn 46.000 lượt truy cập, bình quân có hơn 700 lượt đảng viên sử dụng tài khoản để truy cập thường xuyên.

Sổ tay đảng viên điện tử bước đầu đã tạo thuận lợi cho chi bộ trong việc chuẩn bị nội dung cuộc họp, tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn tài liệu; cập nhật kịp thời báo cáo, tài liệu cho đảng viên nghiên cứu trước khi họp; giúp đảng viên nắm bắt thông tin tình hình quốc tế, trong nước, tin trong tỉnh và các văn bản của cấp trên nhanh chóng; cung cấp thông tin chính thống cho đảng viên, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, ý chí và hành động trong Đảng.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang cho rằng, Sổ tay đảng viên điện tử là giải pháp công nghệ, bước đột phá chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Chính vì vậy, trong thời gian tới, người đứng đầu cấp ủy phải nêu cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm, quyết liệt, sâu sát trong triển khai thực hiện, tích cực đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng; thực hiện có nền nếp việc sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, đổi mới phong cách làm việc và cải cách hành chính trong Đảng. (VOV.vn 03/7, Tấn Phong)Về đầu trang

Lào Cai: Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân

Với phương châm “Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ” và “Sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ”, huyện Si Ma Cai đã tập trung các giải pháp thực hiện cải cách hành chính.

Tại bộ phận một cửa UBND xã Cán Cấu, không gian rộng rãi được bố trí khoa học, hài hòa giữa tiếp nhận và trả kết quả, tạo môi trường hành chính thân thiện, gần gũi. Người nào đến trước thì giải quyết các thủ tục hành chính trước, người nào đến sau thì ngồi đợi ở hàng ghế dành riêng, có quạt, điều hòa, nước uống và wifi miễn phí.

Để thuận lợi cho việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, UBND xã Cán Cấu đã cải tạo bộ phận một cửa, đặc biệt là đầu tư trang - thiết bị, máy móc, phương tiện và nâng cấp đường truyền kết nối internet. Thông tin thủ tục hành chính được kịp thời cập nhật mới và công khai tại công sở dưới hình thức mã hóa.

Ông Trần Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Cán Cấu cho biết: Xã đã ban hành các quy chế, quy trình tiếp nhận, hồ sơ xử lý và trả kết quả bảo đảm nhanh gọn, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Xã phân công công chức tiếp nhận, hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và bố trí 1 đồng chí lãnh đạo xã thường xuyên tại bộ phận một cửa để theo dõi hoạt động và giải quyết ngay công việc cho người dân.

Tại bộ phận một cửa UBND thị trấn Si Ma Cai, áp lực công việc rất lớn bởi nơi đây có lượng giải quyết thủ tục hành chính cao nhất huyện, đặc biệt là các lĩnh vực tư pháp - hộ tịch và tài nguyên - môi trường. Trung bình mỗi ngày, bộ phận tiếp từ 20 đến 30 lượt công dân, cao điểm hơn 50 lượt người/ngày.

Mặc dù vậy, tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính tại thị trấn Si Ma Cai luôn đạt 100%. Điều thuận lợi mà ông Ngải Seo Sáng, Chủ tịch UBND thị trấn Si Ma Cai chia sẻ là việc được đầu tư máy tính, máy scan, quét QR - code, thanh toán trực tuyến...

Ông Nguyễn Tiến Nam, Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện Si Ma Cai khẳng định, công tác cải cách hành chính của Si Ma Cai đã có chuyển biến tích cực, từng bước hình thành một nền hành chính công khai, hiện đại, minh bạch, với yêu cầu công việc là “rõ người, rõ việc, rõ nội dung”. Thời gian tới, bên cạnh việc quán triệt, tuyên truyền các nội dung trọng tâm của cải cách hành chính, huyện tiếp tục thực hiện số hóa quy trình, nghiệp vụ để rút ngắn quá trình xử lý, tạo thuận lợi nhất cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch hành chính công; đẩy mạnh thanh toán trực tuyến; thực hiện số hóa hồ sơ và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông... (Baolaocai.vn 02/7, Hữu Huỳnh)Về đầu trang

LĨNH VỰC CẢI CÁCH

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Dữ liệu

Với mục đích tạo sự thống nhất, đồng bộ, sử dụng hiệu quả dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế-xã hội; phục vụ phát triển Chính phủ số và cải cách, cắt giảm thủ tục hành chính; phát triển kinh tế-xã hội; phát triển Trung tâm dữ liệu quốc gia, Bộ Công an dự thảo Luật Dữ liệu và dự thảo Tờ trình dự án Luật Dữ liệu để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Dự thảo Luật Dữ liệu gồm 7 chương 65 điều, quy định về xây dựng, phát triển, xử lý, quản trị dữ liệu; ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu; Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; Trung tâm dữ liệu quốc gia; sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu; quản lý nhà nước về dữ liệu; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động về dữ liệu.

Theo đó, dự thảo Luật nêu rõ, luật khác có quy định về dữ liệu thì không được trái với quy định của Luật này. Trường hợp luật khác không quy định hoặc có quy định về dữ liệu mà khác với quy định của Luật này thì áp dụng theo quy định của Luật này. Trường hợp có sự khác nhau giữa quy định của Luật này và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế.

Ngoài các quy định chung, dự thảo Luật quy định cụ thể về việc xây dựng, phát triển, xử lý, quản trị dữ liệu; ứng dụng khoa học công nghệ trong xử lý dữ liệu; Quỹ phát triển dữ liệu quốc gia; hợp tác quốc tế về dữ liệu; Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; Trung tâm dữ liệu quốc gia; sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu; quản lý nhà nước về dữ liệu.

Đáng chú ý, dự thảo Luật nghiêm cấm hành vi lợi dụng việc xử lý dữ liệu, quản trị dữ liệu xâm phạm đến lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Đồng thời, nghiêm cấm cản trở hoặc ngăn chặn trái pháp luật quá trình xử lý dữ liệu, quản trị dữ liệu hoặc có hành vi khác nhằm phá hoại hệ thống thông tin phục vụ xử lý dữ liệu; thu thập, cung cấp, sử dụng, truy cập, tiết lộ, hiển thị, phát tán, chia sẻ trái pháp luật dữ liệu; giả mạo, làm sai lệch hoặc xóa, hủy, sao chép, di chuyển trái pháp luật một phần hoặc toàn bộ dữ liệu; gian lận, chiếm đoạt hoặc sử dụng dữ liệu trái pháp luật; cố ý cung cấp thông tin sai lệch hoặc không cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật; kinh doanh, mua bán, trao đổi dữ liệu trái pháp luật; phát triển, kinh doanh, lưu hành sản phẩm, dịch vụ dữ liệu xâm phạm an ninh, quốc phòng, quyền riêng tư của cá nhân, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Dự thảo Luật cũng quy định về việc lưu trữ dữ liệu. Trong đó, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phải xác định loại dữ liệu chủ trong cơ sở dữ liệu và phân loại, tổ chức lưu trữ dữ liệu theo mô hình sau: Kho dữ liệu mở phục vụ cơ quan, tổ chức, cá nhân; kho dữ liệu dùng chung trong phạm vi cơ quan nhà nước; kho dữ liệu dùng riêng trong nội bộ, cơ quan, đơn vị. (Cand.com.vn 02/7, Nguyễn Hưng)Về đầu trang

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Quảng Nam phê duyệt danh sách 120 người tinh giản biên chế đợt II năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết phê duyệt danh sách tinh giản biên chế đợt II năm 2024 theo Nghị định số 29 ngày 3/6/2023 của Chính phủ.

Tại Quyết định 1574 ngày 1/7/2024, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách 120 cán bộ, công chức, viên chức được tinh giản biên chế đợt II năm 2024; trong đó có 115 người nghỉ hưu trước tuổi và 5 người thôi việc ngay.

Đối với các trường hợp được tinh giản biên chế đợt này, theo UBND tỉnh, trong năm trước liền kề hoặc trong năm thực hiện xét tinh giản biên chế xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở xuống nhưng cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý.

Hoặc năm trước liền kề tại thời điểm xét tinh giản biên chế có tổng số ngày nghỉ làm việc bằng hoặc cao hơn số ngày nghỉ tối đa do ốm đau theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật Bảo hiểm xã hội, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan trực tiếp quản lý đồng ý.

Ngoài ra, có trường hợp chưa đạt trình độ đào tạo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định đối với vị trí việc làm đang đảm nhiệm, nhưng không có vị trí việc làm khác phù hợp để bố trí và không thể bố trí đào tạo lại để chuẩn hóa về chuyên môn, cá nhân tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế và được cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đồng ý. Dôi dư do rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc dôi dư do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện cơ chế tự chủ. (Baoquangnam.com.vn 02/7, N.Đoan)Về đầu trang

THẾ GIỚI

Trung Quốc xem xét cải cách vấn đề hộ khẩu để thúc đẩy thị trường bất động sản

Theo tờ South China Morning Post ngày 2/7, các chính quyền địa phương ở Trung Quốc đang thử nghiệm những thay đổi trong hệ thống đăng ký hộ khẩu. Sự sụt giảm trên thị trường bất động sản Trung Quốc đã dẫn đến việc dỡ bỏ một số hạn chế trong hệ thống đăng ký hộ khẩu cứng nhắc, mở ra khả năng nới lỏng vấn đề di cư lao động.

Hơn 20 thành phố đã cho phép người dân từ bất kỳ khu vực nào của Trung Quốc thay đổi nơi cư trú chính thức của họ theo chương trình “hộ khẩu”. Ở Trung Quốc, việc đăng ký hộ khẩu gắn liền với phúc lợi xã hội và người di cư có thể thay đổi tình trạng của họ ở những địa phương này với điều kiện là họ mua nhà trong thành phố.

Theo nhà nghiên cứu bất động sản thuộc Hệ thống Chỉ số Bất động sản Trung Quốc (CREIS), chính sách mới này là động lực khuyến khích một số khu vực đang cố gắng giải quyết tình trạng tồn dư nhà ở nghiêm trọng.

Trong báo cáo, CREIS trích dẫn những thay đổi chính sách gần đây và nhận định rằng các quy định về đăng ký hộ khẩu - vốn hạn chế sự di chuyển của dân cư và được cho là nguyên nhân gây ra khoảng cách lớn giữa khu vực thành thị và nông thôn ở Trung Quốc, đã được nới lỏng đối với người mua nhà ở các thành phố này. Thậm chí, việc nới lỏng còn bao gồm cả những nơi được coi là trung tâm mới nổi như Hàng Châu và Nam Kinh.

Chính quyền ở cấp địa phương đang thử nghiệm nhiều phương pháp khác nhau để thu hút người mua nhà tiềm năng bằng các đề nghị đăng ký lại hộ khẩu với thủ tục đơn giản, giúp họ tiếp cận với giáo dục thành thị, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác - tất cả đều tương đối toàn diện hơn so với các dịch vụ do khu vực nông thôn cung cấp.

Ngoại trừ tỉnh Hải Nam và 5 thành phố lớn gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Quảng Châu và Thiên Tân, tất cả các trung tâm dân cư khác trên đất liền đều đã thử nghiệm các biện pháp khuyến khích tương tự. 

Ông Zhang Dawei, chuyên gia phân tích thị trường của tập đoàn bất động sản Centaline Property có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết, các thành phố loại 1- những thị trường bất động sản chính của Trung Quốc, có thể triển khai theo hướng này nếu các chính sách hiện hành không thể thúc đẩy thị trường bất động sản.

Trong một bài báo trên WeChat vào tuần trước, ông nhận định: “Trong ngắn hạn, chỉ cần thị trường bất động sản sôi động thì sẽ không có thêm chính sách nào được đưa ra. Nhưng một khi thị trường đi xuống, các hạn chế mua bất động sản sẽ được nới lỏng hơn nữa và sẽ có những chính sách táo bạo hơn trong việc đăng ký hộ khẩu”.

Trước đây, để hạn chế sự gia tăng dân số địa phương, các thành phố lớn của Trung Quốc thường áp dụng hệ thống tính điểm, trong đó chính phủ phân loại cư dân bằng cách chấm điểm người nộp đơn theo nhiều tiêu chí khác nhau, từ thời gian lưu trú trong thành phố đến trình độ học vấn. (TTXVN/Bnews.vn 03/7, Thành Nam)Về đầu trang./.

 

Các tin khác

07