Ban Tiếp công dân

9:50, Thứ Tư, 6-9-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

I. LÃNH ĐẠO BAN

Phó Trưởng Ban
Ngô Đức Thành
Điện thoại: 0763115777
Email: thanhnd@quangbinh.gov.vn

 

II. NHÂN SỰ BAN

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
01 Trương Thị Lệ Thu Chuyên viên 0914580345 thuttl@quangbinh.gov.vn
02 Đinh Thị Thanh Toàn Chuyên viên 0818500666 toandtt@quangbinh.gov.vn
03 Mai Văn Hoài Chuyên viên 0826727228 hoaimv@quangbinh.gov.vn
04 Nguyễn Thị Hà Văn thư 0988396933 hant@quangbinh.gov.vn

Các tin khác

06