Ban Tiếp công dân

8:33, Thứ Sáu, 11-11-2022

Xem với cỡ chữ : A- A A+

I. LÃNH ĐẠO BAN

Phó Trưởng Ban
Ngô Đức Thành
Điện thoại: 0934938384
Email: thanhnd@quangbinh.gov.vn

 

II. NHÂN SỰ BAN

TT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email
01 Trương Thị Lệ Thu Chuyên viên 0914580345 thuttl@quangbinh.gov.vn
02 Nguyễn Thị Hà Văn thư 0988396933 hant@quangbinh.gov.vn

Các tin khác

03