Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028

9:11, Thứ Bảy, 24-6-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

 

I. BAN CHẤP HÀNH

▫ Chủ tịch: Đ/c Nguyễn Quang Ngọc

- Điện thoại: 0983468637

- Email: ngocnq@quangbinh.gov.vn

▫ Phó Chủ tịch: Đ/c Lê Thị Vũ Hà

- Điện thoại: 0918891265

- Email: haltv@quangbinh.gov.vn

▫ Các Ủy viên:

1. Đ/c Hồ Văn Thành

- Điện thoại: 0913549663

- Email: thanhv@quangbinh.gov.vn

2. Đ/c Bùi Đình Chiến

- Điện thoại: 0906595789

- Email: bdchien@quangbinh.gov.vn

3. Đ/c Ngô Đức Thành

- Điện thoại: 0934938384

- Email: thanhnd@quangbinh.gov.vn

4. Đ/c Nguyễn Thị Hằng

- Điện thoại: 0912699179

- Email: hangnt@quangbinh.gov.vn

5. Đ/c Trịnh Thị Phương Linh

- Điện thoại: 0985415828

- Email: linhttp@quangbinh.gov.vn

II. ỦY BAN KIỂM TRA

▫ Chủ nhiệm: Đ/c Bùi Đình Chiến

- Điện thoại: 0906595789

- Email: bdchien@quangbinh.gov.vn

▫ Các Ủy viên:

1. Đ/c Đoàn Thanh Hải

- Điện thoại: 0905728678

- Email: haidt@quangbinh.gov.vn

2. Đ/c Trương Thị Lệ Thu

- Điện thoại: 0914580345

- Email: thuttl@quangbinh.gov.vn

III. BAN THANH TRA NHÂN DÂN

▫ Trưởng ban: Đ/c Đặng Quốc Khánh

- Di động: 0913295296 

- Email: khanhdq@quangbinh.gov.vn

▫ Phó Trưởng ban: Đ/c Đoàn Thanh Hải

- Điện thoại: 0232. 3823457 - 318; Di động: 0905728678

- Email: haidt@quangbinh.gov.vn

▫ Các Ủy viên:

1. Đ/c Hồ Văn Thành

- Điện thoại: 0232. 3812812; Di động: 0913549663

- Email: thanhv@quangbinh.gov.vn

2. Đ/c Nguyễn Xuân Cường

- Điện thoại: 0232. 3823457 - 502; Di động: 0915454348

- Email: cuongnx@quangbinh.gov.vn

3. Đ/c Nguyễn Thị Hằng

- Điện thoại: 0232. 3823457 - 101; Di động: 0912699179

- Email: hangnt@quangbinh.gov.vn

IV. CÁC TỔ CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

1. Tổ Công đoàn Hành chính - Tổ chức.

2. Tổ Công đoàn Nội chính - Văn xã; Tiếp Công dân.

3. Tổ Công đoàn Kiểm soát TTHC và Trung tâm Phục vụ HCC.

4. Tổ Công đoàn Quản trị - Tài vụ.

5. Tổ Công đoàn Kinh tế - Tổng hợp;.

6. Tổ Công đoàn Tin học - Công báo. 

Các tin khác

07