Văn phòng UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 9/2023

14:45, Thứ Tư, 13-9-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 9/2023, ngày 11/9/2023, Văn phòng UBND đã có Công văn số 3779/VPUBND-HCTC chỉ đạo các phòng, ban, trung tâm triển khai thực hiện những nội dung quan trọng được xác định.

Theo đó, trong tháng 9/2023, các phòng, ban, trung tâm thuộc Văn phòng UBND tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền, phát động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Video clip; phóng sự ngắn tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông hoặc pháp luật về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2023”.

Cùng với đó, các phòng, ban, đơn vị cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường; vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; “Không sử dụng điện thoại khi lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện”; “Thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô”; “Tuân thủ quy định tốc độ”; tiếp tục phổ biến Nghị định số 47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; Nghị  định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023  của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức pháp luật về phòng, chống thiên tai, thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó thiên tai; tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại như Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật được các sở, ban, ngành, địa phương cấp phát để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Ngoài các nội dung trọng tâm trên, cơ quan Văn phòng UBND tỉnh cũng sẽ tiếp tục căn cứ vào tình hình thực tiễn tại đơn vị để lựa chọn, bổ sung thêm nội dung pháp luật cần tuyên truyền.

PV Hồng Lựu

Các tin khác

09