Triển khai thực hiện Nghị quyết 105/NQ-CP của Chính phủ

17:20, Thứ Hai, 28-8-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 25/8/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 3599/VPUBND-HCTC về việc triển khai đẩy mạnh chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước và giải ngân vốn đầu tư công.

Cụ thể, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các phòng, ban, trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Công Thương để tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh triển khai chương trình xúc tiến thương mại thị trường trong nước, chương trình bình ổn thị trường, xúc tiến thương mại đối với mặt hàng nông sản, công nghiệp nông thôn, sản phẩm OCOP, đưa hàng Việt về nông thôn, hoạt động hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”…

Về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, các phòng, ban, trung tâm phối hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tập trung đẩy mạnh phân bổ, triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu Quốc gia; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; phối hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo mặt bằng sạch cho các dự án đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp đã đăng ký đầu tư, dự kiến triển khai trên địa bàn.

Cùng với đó, các phòng, ban, trung tâm tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành; đồng thời kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm trong giải quyết công việc...

PV Minh Huyền

Các tin khác

07