Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc

16:45, Thứ Tư, 15-3-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Đó là nội dung trọng tâm tại Kế hoạch số 892/VPUBND-HCTC của Văn phòng UBND tỉnh ban hành ngày 15/3/2023 triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả văn bản liên quan về phòng, chống tham nhũng và việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu các phòng, ban, trung tâm phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại cơ quan, đơn vị thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước; coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và là tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

Bên cạnh đó, các phòng, ban, đơn vị, trung tâm nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc; nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định việc tiếp công dân, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân theo đúng quy định; xử lý nghiêm đối với người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, thành thạo về chuyên môn, nghiệp vụ trong quá trình giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp.

Mặt khác, Văn phòng UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, tham mưu, đề xuất loại bỏ ngay thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết; sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để giải quyết thực chất, dứt điểm, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền biện pháp xử lý đối với bất cập trong quy định của pháp luật (nếu có); công khai thời gian, địa điểm tiếp dân trên Trang Thông tin điện tử của Văn phòng và trụ sở Tiếp Công dân; địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; đối với kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp, khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định…

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính...

PV Minh Huyền

Các tin khác

03