Thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy của Bộ Công an

14:9, Thứ Sáu, 10-3-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 09/3/2023, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số 774/VPUBND-QTTV yêu cầu Trưởng các phòng, ban, trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc một số giải pháp về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của Bộ Công an.

Cụ thể, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả một số văn bản liên quan đến công tác PCCC trong tình hình mới, các phòng, ban, trung tâm đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo về an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ đến tận cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; hướng dẫn thực hiện đầy đủ điều kiện an toàn về PCCC, biện pháp phòng ngừa; tăng cường công tác tự kiểm tra an toàn PCCC nhằm kịp thời phát hiện tồn tại, thiếu sót trong việc bảo đảm điều kiện an toàn PCCC tại đơn vị.

Bên cạnh đó, Phòng Quản trị - Tài vụ kiểm tra, rà soát các vị trí có nguy cơ cháy cao tại đơn vị và tổ chức kiểm tra về PCCC, định kỳ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại đơn vị; kịp thời phát hiện, tham mưu chấn chỉnh, khắc phục các hành vi vi phạm an toàn về PCCC; tham mưu công tác huấn luyện, bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, trang bị công cụ, phương tiện hỗ trợ cần thiết để hạn chế tối đa thương vong đối với lực lượng trực tiếp tham gia PCCC; gấp rút triển khai dự án sửa chữa, cải tạo trụ sở; đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị bảo đảm theo quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác PCCC; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện tại các phòng, ban, trung tâm; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định…

Ngoài ra, Đội Công an bảo vệ mục tiêu tại trụ sở UBND tỉnh tăng cường công tác tuần tra, bảo vệ tốt trụ sở trong và ngoài giờ hành chính.

PV Minh Huyền

Các tin khác

03