Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023

14:3, Thứ Hai, 20-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Chiều ngày 17/02/2022, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Phan Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2022, Văn phòng UBND tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để tham mưu lãnh đạo tỉnh thực hiện kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành các hoạt động của tỉnh đạt được những kết quả quan trọng trên địa bàn tỉnh cũng như duy trì và phát triển hoạt động của cơ quan Văn phòng ngày càng có hiệu quả.

Cụ thể, Văn phòng UBND tỉnh đã chú trọng công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Văn phòng UBND tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu hơn 17.608 văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, xây dựng nông thôn mới, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện các dự án trọng điểm của tỉnh...; chủ động phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo phát triển nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tài nguyên - môi trường, du lịch, y tế…

Bên cạnh đó, các phòng, ban chuyên môn đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ với việc tham mưu phục vụ 199 lượt tiếp/334 lượt công dân với 201 vụ việc; kịp thời tham mưu, phân loại và xử lý theo quy định của pháp luật 64 đơn thư khiếu nại, tố cáo; xử lý 63.099 văn bản đến và đi; bố trí, sắp xếp phục vụ hơn 400 hội nghị, cuộc họp… 

Trong năm, Trung tâm Phục vụ Hành chính công đã tiếp đón hơn 90.000 lượt người đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính; đã tiếp nhận và giải quyết 79.338 hồ sơ. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã đăng tải 4.479 tin bài, phản ánh kịp thời tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh, cung cấp đầy đủ các thông tin về hoạt động, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh, hoạt động các sở, ngành, địa phương đến với công chúng theo quy định...

Năm 2023, Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; rà soát, phân công lại nhiệm vụ chuyên môn nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác tham mưu, tổng hợp, đáp ứng phục vụ hiệu quả, kịp thời hoạt động của UBND tỉnh; thực hiện tốt kỷ luật lao động; nêu cao trách nhiệm, chống các biểu hiện nhũng nhiễu trong thực thi công vụ; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, phục vụ tốt cho công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh...

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và Chủ tịch Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh đã ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã biểu dương những kết quả đạt được của Văn phòng UBND tỉnh năm 2022, đồng thời lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023 như xem xét, kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đúng người, đúng việc và chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, nâng cao bản lĩnh chính trị, nắm chắc tình hình thực tiễn để tham mưu giúp UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; thường xuyên liên hệ, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương nhằm tranh thủ tối đa nguồn lực hỗ trợ đối với tỉnh; chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế trong công  tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Cờ Thi đua của UBND tỉnh cho Phòng Nội chính - Văn xã

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng Cờ Thi đua cho Phòng Nội chính - Văn xã; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 03 tập thể, Bằng khen cho 01 tập thể và 03 cá nhân. Văn phòng UBND tỉnh cũng tặng Danh hiệu Tập thể Lao động tiến tiến, Chiến sỹ thi đua cơ sở và Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

Mai Anh - Hồng Lựu
 

Các tin khác

03