Văn phòng UBND tỉnh: Triển khai thực hiện Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu

8:25, Thứ Sáu, 17-2-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 15/02/2023, Văn phòng UBND tỉnh  đã có Công văn số 499/VPUBND-HCTC yêu cầu Trưởng các phòng, ban, trung tâm triển khai thực hiện Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu.

Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh  yêu cầu Trưởng các phòng, ban, trung tâm phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị biết để thực hiện Thông tư số 10/2022/TT-BNV. Cụ thể, ngày 19/12/2022, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 10/2022/TT-BNV quy định thời hạn bảo quản tài liệu (Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/02/2023), thay thế Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức và Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Văn phòng UBND tỉnh  cũng nêu rõ các phòng, ban, trung tâm căn cứ quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; căn cứ thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động đặc thù của UBND được quy định tại Phụ lục I và Phụ lục II của Thông tư số 10/2022/TT-BNV để áp dụng thực hiện, xây dựng Danh mục hồ sơ hàng năm.

PV Minh Huyền

Các tin khác

03